E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Dny geografie 2015
Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography).
WANTED!!! AMERICAN TERM!!! Hledáme dobrovolníky pro americký semestr 2015
Geografie na přírodovědecké fakultě oceněna
Britská společnost Quacquarelli Symonds vytvořila žebříček vysokých škol podle kvality vyučovaných oborů a díky geografii se umístila Univerzita Karlova v první stovce vysokých škol.
Vltavské ostrovy v Praze - nová výstava na Geografické sekci
Pozvánka na výstavu.
Erasmus aneb Jak na to...
Seminář je určen všem studentům Univerzity Karlovy, kteří by v průběhu svého studia rádi absolvovali studijní pobyt na zahraniční univerzitě, a to prostřednictvím programu LLP-Erasmus.
Nová publikace: Geografie maloobchodu a spotřeby
V nakladatelství Karolinum právě vyšla nová publikace s názvem Geografie maloobchodu a spotřeby: věda o nakupování. Autorka Jana Spilková předsatvuje výzkum tranformace maloobchodu a spotřebního chování v posledních 20 letech.
Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje
Vyhlášení konkurzu na ERASMUS 2013/2014 - vyražte studovat do zahraničí!
Jak vycestovat na erasmus? Seminář o možnostech studia v zahraničí..
Řecko a uprchlická krize - Události, komentáře, ČT 24, Libor Jelen
Seminář Vltavské ostrovy v Praze, 27.11.2014 od 15:00
Srdečně všechny zveme na seminář Vltavské ostrovy, který je doprovodným programem ke stejnojmenné, právě probíhající výstavě geografické sekce.
Multilevel Governance of Rural Development and Policy in the EU
Pozvánka na přednášku v rámci programu ERASMUS Teaching Staff Mobility
Dopad útoků na migrační krizi - Dušan Drbohlav, Studio ČT 24, 15. 11.
Volitelné přednášky k Latinské Americe na FF UK
Fotodokumentace nedávných seminářů a konferencí pořádaných členy katedry
V prvních červnových dnech byly uspořádány dvě významné geografické akce, na kterých participovali členové katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.
Interaktivní učebnice Zeměpis 9 autorského kolektivu PřF UK získala Zvláštní cenu poroty v soutěži Best European Schoolbook Awards
Interaktivní verze učebnice Zeměpis pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia autorského kolektivu geografů PřF UK, koncepčně vedeného Miroslavem Maradou, získala na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu Zvláštní cenu poroty v soutěži o nejlepší evropskou učebnici (Best European Schoolbook Awards).
Sídliště stárnou a služby tam skomírají, říká demograf Ouředníček - Ekonomika.Idnes
Soutěž o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci
V rámci projektu "Na okraji" vyhlašuje společnost Člověk v tísni soutěž o nejlepší magisterskou a bakalářskou práci na téma globálních problémů lidstva a rozvojové spolupráce.
Přednášky Dr. Jany Sládkové, Ph.D.
Dodatečný konkurz na ERASMUS 2013/2014 - ještě zbývají volná místa! (uzávěrka 22.4.2013!)
Geografická stopa ve finále soutěže "Social Impact Award"
Student geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Roháč se zapojil do projektu na pomoc ženám, znevýhodněným na trhu práce. Projekt "Paní na žehlení" se dostal až do finále evropské soutěže Social Impact Award. Bližší informace nabídl server idnes.cz (odkaz v detailu zprávy).
Výsledky konkurzu na studijní pobyty ERASMUS ve školním roce 2015 – 2016
Pozvánka na habilitační přednášku RNDr. Miroslava Marady, Ph.D.
Dovolujeme si Vás pozvat na habilitační přednášku "Dopravní typologie středisek a regionů: souvislosti s komplexním významem a aplikace do plánovací praxe"
Ukrajinská pracovní migrace v Česku - Dušan Drbohlav, ČT 24, 6.12. 2015
Výstava "Sociální deprivace v městském prostředí: Objektivní a subjektivní dimenze"
Na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je v období od 17. 10. 2013 do 22. 11. 2013 instalována výstava s názvem „Sociální deprivace v městském prostředí“. Výstava je věnována výzkumu různých aspektů sociální deprivace v prostředí českých měst a je koncipována jako průřez řešením čtyřletého projektu Grantové agentury ČR, který na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje UK realizoval tým Urbánní a regionální laboratoře.
Seminář k výstavě Vltavské ostrovy v Praze
Kdo neměl možnost účastnit se semináře k výstavě Vltavské ostrovy v Praze má znovu příležitost.
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. vystoupil v ČT k tématu EU fondů
Nová publikace: Vývoj využití ploch v Česku
Počátkem října 2012 se konečně objevila publikace založená na dlouhodobé práci výzkumného teamu zaměřeného na dlouhodobé trendy změn ve využití ploch v Česku podpořené projekty GAČR.
Seminář Rozdělená Ukrajina
Pozvánka na konferenci - Kvalita života 2013
4. a 5. prosince 2013 se uskuteční první ročník mezinárodní konference, věnované psychologickým, sociálním, ekonomickým a geografickým aspektům fenoménu kvality života.
Změna ve výuce předmětu Ekonomická geografie
Změna ve výuce předmětu Geografie ekonomické globalizace
Přednáška „Current heritage tourism development in Polish cities”
Pozvánka na veřejné přednášky v rámci jmenovacího řízení profesorem
Na přednáškách vystoupí doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. a doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze.
Naši absolventi převzali významná univerzitní ocenění
Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského a Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Těmito oceněními jsou z rukou rektora Univerzity Karlovy honorování nejlepší absolventi přírodovědných oborů a nejlepší absolventi učitelského studia. V podvečer 18.3. byli oceněni hned čtyři naši absolventi.
EK podpoří bezvízový styk s Ankarou - ČT, Studio 6, Dušan Drbohlav
Vyhlášení konkurzu ERASMUS
Vyhlášení katedrového konkurzu na studijní pobyt ERASMUS+
Doc. Dušan Drbohlav ve studiu ČT 24 na téma uprchlická krize - 18.2. 2016
Seminář "Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe"
New Wave 2016
Cizincům musíme dát něco extra, Lidové noviny, 7.5.2015
Evropa se v otázce migrantů ocitla na rozcestí. Zatímco země EU váhají, zda mají pomoci nárazníkovým státům s azylovou vlnou, o kvalifikované cizince s perspektivou se přetahují. „V téhle soutěži rozhodně nevyhráváme,“ říká v rozhovoru pro LN Dušan Drbohlav, sociální geograf z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.
Novodobé stěhování národů, ČT24 , Fokus VM, 3.3.2015
Hostem nového pořadu Fokus Václava Moravce byl doc. Dušan Drbohlav z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Předmětem diskuse bylo novodobé stěhování národů.
Amenity Migration
Pozvánka na přednášku s diskusí.
Vyhlášení konkurzu na erasmus 2014/2015
Diskusní seminář „Vývoj a transformace náboženství v Česku v rámci společenských proměn“
Luboš Fendrych zvítězil v soutěži diplomových prací Laboratoř EU
Co získávají a ztrácí firmy v globálních výrobních sítích?
Nový článek Petra Pavlínka v Journal of Economic Geography
Urbánní a regionální laboratoř představila na Konferenci GIS ESRI v ČR výsledky svého výzkumu
Český teenager vede v kouření, pití i fetování - Dagmara Dzúrová, časopis Týden a Instinkt, 12. 11. 2015
Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume VII
V závěru roku 2012 byla vydána v rámci mezinárodní spolupráce jako výsledek projektu GAČR 205/09/0995 specializovaná publikace zaměřená na dlouhodobé změny krajiny Česka a Slovenska pod názvem: Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume VII.
Romana Červinková z PřF UK zvítězila ve 3.ročníku soutěže vyhlašované CzechTourism
Ve 3. ročníku soutěže CzechTourism o nejlepší studentskou práci zvítězila v kategorii diplomových prací studentka oboru regionální a politická geografie bc. Romana Červinková z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.
Možnosti využití analýzy signalizačních dat mobilního operátora T-Mobile pro měření mobility obyvatelstva
Přednáška Ing. Jiřího Novobilského, M.A.
Sociální epidemiologie - nový magisterský obor
Nově otevíraný dvouletý obor navazujícího magisterského studia od školního roku 2015/16 na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje.
Mezinárodní úspěch prof. Petra Pavlínka
Přednáška prof. Punzo "Tourist carrying capacity"
CATference: 25 let urbánních proměn
6. ročník Mezinárodní konference urbánní geografie postkomunistických států: 25 let urbánních proměn
CATference: 25 years of urban change
The 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change
Udělení cen Vědecké rady Geografické sekce
Cena Vědecké rady Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla udělena za akademický rok 2011/2012 absolventům magisterského studia na zasedání VRGS 8. 12. 2011 za vynikající studijní výsledky a diplomovou práci.
Den otevřených dveří na Geografické sekci
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty v Praze Vás zve na Den otevřených dveří, v rámci kterého budete seznámeni s nabídkou geografických oborů, možnostmi a průběhu studia, uplatněním absolventů atp.
Population ageing and its problem, Prof. David Coleman, Oxford University
Milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si Vás pozvat na přednášku Prof. Davida Colemana (Oxford University) s názvem "Population ageing and its problem", která se uskuteční v pátek 17. 2. 2012 od 14:00 hod. v posluchárně Věž (Albertov 6, 3. patro)
Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání
12. historickogeografická konference
Uzávěrka přihlášek do letní školy v rámci programu CEEPUS, 20.10.2010
Seminář Venkov 2011
Seminář se bude konat v Praze v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2 v úterý dne 1.2. 2011 od 10 do 15 hodin.
Přednášky - Dr. Garri Raagmaa (z univerzity v Tartu)
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze - Sekce historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti Vás zvou na přednášky..
Přednášky externistů v rámci "Managementu cestovního ruchu"
Volitelná přednáška „Management Cestovního ruchu“ probíhá vždy v úterý 14:50 – 16:25 v Pravé rýsovně další zájemce zveme na přednášky externistů
Konference "Udržitelný rozvoj měst
Ve dnech 25. - 26. 5.2010 se v Eurocentru v Jablonci nad Nisou uskuteční konference "Udržitelný rozvoj měst", s podtitulem "Teorie, praxe, hodnocení, prezentace". Organizátorem konference je TIMUR ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou.
Pozvánka na konferenci - Vztahy Ruska a nových členských zemí EU (z infrastrukturálního hlediska)
Konference „RELACJE NOWYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ (W ASPEKCIE INFRASTRUKTURALNYM: TRANSPORT, ENERGETYKA, EKOLOGIA)” se koná na Vysoké škole finanční a správní v polském Bialystoku ve dnech 22.-23. září 2010.
Seminář "Cestovní ruch - motor rozvoje tropických ostrovů?"
Diskusní seminář s Katarzynou Podhorodeckou z Varšavy
Letní škola v rámci programu CEEPUS
Letní škola proběhne od 30. srpna do 10. září na Univerzitě Palackého v Olomouci. Účast dvou studentů z naší fakulty bude hrazena z prostředků CEEPUS...
Výstava Atlasu sociálně prostorové diferenciace České republiky
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá od 10. 2. 2011 do 10. 5. 2011 výstavu Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky: nahlédněte do Vaší obce.
Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu a společnost a jejich řešení
Konference pořádaná výzkumným týmem Urbánní a regionální laboratoř URRLab pod záštitou Ministerstva životního prostředí se koná dne 13. října 2011.
Přednáška "The Finnish Lakeland as a Tourism Destination“
Přednáška dr. Mahon - NUI Galway, Irsko - ERASMUS TSM - Impact of globalization on rural locations
Půldenní exkurze, druhé bydlení, 7. dubna 2011
Mgr. Michal Pitoňák oceněn rektorem UK
Blahopřejeme studentovi doktorského studia Mgr. Michalu Pitoňákovi k významnému ocenění rektora Univerzity Karlovy.
Nové vydání publikace Teorie regionálního rozvoje
Nakladatelství Karolinum vydalo druhé aktualizované vydání publikace Teorie regionálního rozvoje autorů Jiřího Blažka a Davida Uhlíře.
Zúčastněte se amerického semestru
Seminář Latinská Amerika - program na LS 2015
Geografie opět zabodovala v prestižním mezinárodním žebříčku
Britská společnost Quacquarelli Symonds zařadila do prestižního mezinárodního žebříčku celkem patnáct oborů Univerzity Karlovy. Geografie vyučovaná na Přírodovědecké fakultě UK si z nich vedla nejlépe, stejně jako loni se umístila v první stovce.
Tisková konference "Aktuální problémy pohledem geografie"
Česká geografická společnost si dovoluje pozvat všechny zájemce na tiskovou konferenci, která se bude konat v Mapové sbírce Knihovny geografie při příležitosti konání Dnů geografie (16. - 27. 11. 2015) Na konferenci budou přítomní špičkoví odborníci na řadu významných aspektů geografické problematiky.
Štvanice nebo Kampa. V Praze najdete hned několik ostrovů - Český rozhlas Plus, Studio Leonardo, Dana Fialová, 31.12. 2015
Fotodokumentace z konference Krajiny snů
Konference se konala 28.1.2015 v Praze na Albertově.
6. ročník International Urban Geographies of Post-communist States Conference
Výsledky katedrového konkurzu na ERASMUS 2014/2015
WANTED!!! AMERICAN TERM!!!
Hledáme dobrovolníky pro americký semestr 2016
Dopravní geografové k rozšíření Suezského průplavu a k projektu nové Hedvábné stezky
Harmonogramy SZZk a obhajob, bakalářské studium, podzim 2013
Americký semestr oslavil dvacetiny u rektora
Unikátní projekt Amerického semestru, který je každé jaro neodmyslitelnou součástí programu naší katedry oslavil letos dvacáté narozeniny. Organizátory ocenil v Karolinu rektor univerzity prof. Václav Hampl.
Vychází nová publikace "Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé"
Geografická sekce otvírá nové studijní obory
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK otevře od školního roku 2015/16 hned tři nově akreditované studijní obory!
Erasmus aneb Jak na to...
Úspěch Zeměpisné olympiády
Přírodovědecká fakulta UK v Praze napomáhá excelenci středních škol
Blahopřejeme prof. Martinu Hamplovi a prof. Zdeňku Pavlíkovi k získání stříbrné medaile hl. m. Prahy
Zastupitelstvo hl. m. Prahy udělilo stříbrnou medaili hl. m. Prahy prof. RNDr. Martinu Hamplovi, DrSc. a prof. Ing. Zdeňku Pavlíkovi, DrSc., z geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK, jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu hlavního města Prahy ve světě.
Doc. Blažek o (ne)čerpání peněz z evropských fondů na ČT24
V pátek 3. října 2014 byl hostem pořadu Ekonomika ČT 24 doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., který se vyjadřoval k důvodům a faktorům (ne)čerpání finančních prostředků z evropských fondů.
Výsledky konkurzu na ERASMUS 2012/2013
Pozvánka na konferenci - My PhD 2010 “Where do we go from here? Economic trends, social trajectories and policies of identities in post communist capitalism.”
Konference se koná 1. a 2. října 2010 v Bratislavě
Přednášky Dr. João L. J. Fernandes z Universidade de Coimbra
Pozvánka na přednášky
3rd A. C. Kuijsten's Seminar of Applied Demography
DEMOGRAPHIC DEVELOPMENTS, HEALTH AND SOCIAL SERVICES: LONG-TERM CARE IN AGEING SOCIETIES
Přednáška a seminář dr. Džupinová-UK Bratislava (23.11.2010)

Akce dokumentů