E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Historický atlas obyvatelstva českých zemí
Stoletou sondu, mapující obyvatelstvo českých zemí, zpracoval autorský kolektiv pod vedením Martina Ouředníčka, Jany Jíchové a Lucie Pospíšilové z Urbánní a regionální laboratoře Přírodovědecké fakulty UK
Dodatečný konkurz na studijní pobyty ve školním roce 2017 - 2018
Dodatečný konkurz na studijní pobyty (a praktické stáže) ve školním roce 2017 - 2018 (podzimní i jarní semestr) v rámci programu ERASMUS+ na partnerských univerzitních pracovištích.
Mezinárodní konference Military and Postmilitary Landscapes
Výzkumné centrum historické geografie Vás zve na mezinárodní konferenci Military and Postmilitary Landscapes, která se uskuteční v návaznosti na Středoevropskou konferenci historických geografů. Konference se bude konat v Praze 14.–15. února 2018. Přihlásit se s příspěvkem, návrhem celé sekce nebo jen k účasti bez příspěvku, se můžete do 16. listopadu
Ocenění v soutěži o nejlepší diplomovou práci s problematikou cestovního ruchu
Katarína Krajňáková, absolventka KSGRR, obsadila 2. místo v soutěži pořádané agenturou CzechTourism!
Čtvrtá průmyslová revoluce a její možné dopady v Česku?
Přijďte si poslechnout nejnovější poznatky o Průmyslu 4.0 a diskutovat!
Vyhlášení dodatečného konkurzu na studijní pobyty ERASMUS+ 2017_18.docx
Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře
PROGRAM XLVII. konference České demografické společnosti
e-Estonia - chytrá země na hranici Evropy
Cyklus diskusních setkání s velvyslanci Estonska, Lotyšska a Litvy
Eastern Regional Congress 2017
Studenti geografie a členové EGEA (European Geography Association) letos na jaře pořádají mezinárodní studentský kongres.
Výsledky konkurzu na studijní pobyty (a praktické stáže) ERASMUS ve školním roce 2017 – 2018
prumysl_4_0.png
Litva - střed, nebo hranice Evropy?
Cyklus diskusních setkání s velvyslanci Estonska, Lotyšska a Litvy
Územní dopady budování sítě vysokorychlostních železnic v Česku
Seminář o vysokorychlostní železnici
vrt.png
California_High_Speed_Rail.png
Seminář_VRT.png
Přednášky o migraci a sociální segregaci
migrace.png
pobalti.png
Konkurz na studijní pobyty (a praktické stáže) ve školním roce 2017 - 2018
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje vyhlašuje konkurz na studijní pobyty (a praktické stáže) ve školním roce 2017 - 2018 (podzimní i jarní semestr) v rámci programu ERASMUS+ na partnerských univerzitních pracovištích.
Výsledky konkurzu ERASMUS KSGRR 2017-18.rtf
Hledáme dobrovolníky pro Americký semestr 2017
Blíží se již 24. ročník Amerického semestru... nechcete pomoci?
Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after Transition
Monotematické číslo Sociologického časopisu, sdružující převážně empiricky orientované příspěvky, které hodnotí proměny vybraných měst zemí střední a východní Evropy v posledních desetiletích. Na čísle se podílelo hned několik pracovníků Geografické sekce PřF UK.
Vyšlo třetí číslo časopisu Geografické rozhledy
Třetí číslo Geografických rozhledů nabízí témata zabývající se měřením v geografii. Články ukazují vybrané jevy a veličiny, které můžeme v geografii měřit a následně vyhodnocovat. Jsou zaměřeny na ukázky analýzy reliéfu, dozvíme se, jakým způsobem jsou minulé klimatické změny archivovány v zemské kůře. Věříme, že se vám bude číslo líbit a naleznete v něm řadu inspirací, které půjdou využít ve výuce.
Erasmus+ Informační seminář 9/2/2017
Velká geologická posluchárna Albertov 6 9/2/2017 od 15:00 (pro všechny studenty naší fakulty i doktorandy)
Venkov 2017
Pozvánka na 10. ročník diskuzního semináře.
ERASMUS info seminář_17_2_9.pdf
Vyhlášení konkurzu na studijní pobyty ERASMUS+ 2017_18.docx
Za peníze ze státního rozpočtu nakupují politici hlasy voličů, říká profesor Pavlínek
Pavlinek.png
Výstava "Regiony v čase a prostoru" probíhá v předsálí Mapové sbírky na Albertově 6
Výzkumné centrum historické geografie (VCHG) ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Centrem pro výzkum v kulturní a historické geografii, PřF UK a Sekcí historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti uspořádalo výstavu Regions through Space and Time / Regiony v čase a prostoru, jejímž cílem je představit aktuální výzkum historických geografů, geografů a historiků sdružených kolem VCHG v oblasti formování a proměn regionů. Důraz je kladen na propojení tradičních témat s tématy novými.
V pondělí byli jmenováni noví profesoři. Mezi nimi i dva zástupci geografické sekce
Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. a doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Tito dva zástupci naší fakulty byli v pondělí spolu s dalšími 50 kolegy z Univerzity Karlovy a dalších českých univerzity účastníky slavnostního aktu v Karolinu, během něhož získali z rukou ministryně Kateřiny Valachové dekret o jmenování profesorem. Gratulujeme!
Vyšlo druhé číslo časopisu Geografické rozhledy
Na začátku prosince vyšlo druhé číslo 26. ročníku Geografických rozhledů - odborně-popularizačního časopisu zaměřeného na geografické a environmentální vzdělávání vydávaného pod hlavičkou České geografické společnosti. Časopis je vhodným zdrojem či doplňkem informací pro učitele a studenty geografie a příbuzných disciplín, stejně tak i pro veřejnost mající zájem o současný geografický výzkum či zajímavá témata v oboru. Aktuální číslo je tematicky zaměřené na přírodní cykly.
Development of Spa Resorts in Poland - Dr. Robert Faracik
Lecture Faracik_Krakow_16_11_8.rtf
Mohou vedra a nedostatek vody způsobit další migrační vlny?
Rozhovor s dr. Stojanovem z KSGRR PřF UK
Profesor Luděk Sýkora v pořadu Fokus Václava Moravce
Pořad Fokus Václava Moravce staví na silných tématech a diskusi se zajímavými hosty v příjemném prostředí. Jedním z hostů pořadu, který byl tentokrát věnován českým sídlům, byl i profesor Luděk Sýkora z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.
RozhlasDvojka.jpg
13. historickogeografická konference - Periferie: Krajina (bez)naděje?
Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS připravují v pořadí již třináctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma výzkumu periferních krajin. Organizátoři konference přijímají návrhy konferenčních vystoupení a posterů do 30.9. 2016.
TZ_PrF UK_Regiony v case a prostoru.pdf
Excelentní výzkum prof. Petra Pavlínka byl nominován na Cenu předsedy GA ČR. Referovala o něm i média.
Ekonomický geograf profesor Petr Pavlínek z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje se věnuje problematice automobilového průmyslu již více než 20 let. Jeho výzkum přinesl nové poznatky o důsledcích zahraničních investic do automobilového průmyslu na celou ekonomiku. Vyplynulo z něj, že z dlouhodobého hlediska mohou být krátkodobé pozitivní dopady převáženy dopady negativními.
Mezi výherci soutěže “Mapa roku” měla naše fakulta vícenásobné zastoupení
Letošní ročník soutěže “Mapa roku”, který vyhlašuje Česká kartografická společnost, byl letos již osmnáctým v pořadí. Mezi oceněnými měla naše fakulta hned několik zástupců: Vojtěcha Klecandu za diplomovou práci "Vizualizace historie změn v katastrální mapě" a Martina Hanuse a Luďka Šídla za Školní atlas dnešního Česka. Zvláštní ocenění získal výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoře za kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě. Gratulujeme!
ERASMUS+ (KSGRR) - 2. kolo 2016-17
Vyhlášení druhého konkurzu ERASMUS+ na rok 2016/17
Mezinárodní konference o migraci
Migrace a integrace migrantů je téma, které hýbe nejen současnou Evropu, ale prakticky celým světem. Díky svému odbornému i organizačnímu zázemí uspořádá na přelomu června a července Přírodovědecká fakulta UK rozsáhlou mezinárodní konferenci v rámci výzkumné sítě IMISCOE. Jejím cílem je vysledování společných zákonitostí procesů spojených s migrací a integrací cizinců, mapování nejaktuálnějších trendů i sdílení příkladů dobré praxe. Záštitu nad ní přebralo mimo jiné vedení Univerzity Karlovy, Ministerstvo zahraničí ČR i Magistrát hlavního města Prahy
TZ_Mezinarodni konference o migraci probehne- PrF UK.pdf
Přednáška: Cities as centres of leisure and recreation – new trends in global tourism
Další z cyklu přednášek, které budou prosloveny v cyklu programu ERASMUS+, se týká nového trendu v globální turistice: využívání městského prostředí jakožto centra pro rekreaci a odpočinek. V Malé paleontologické posluchárně na Albertově 6 bude přednášet dr. Robert Pawlusinski z Jagellonské univerzity v Krakově. všichni zájemci jsou srdečně vítáni!
Výsledky konkurzu na studijní pobyty ERASMUS ve školním roce 2016 – 2017
Příčiny uprchlické krize a migrace ČT 24 | 20.6.2016 | 21:31 | Pořad: Horizont, Josef Novotný
novotny.jpg
Prof Dušan Drbohlav v médiích na téma "uprchlická krize"
V současné době bychom ve veřejném prostoru stěží nalezli více rezonující téma, než je "uprchlická krize". Vyjádření odborníků k danému tématu je tedy zapotřebí více než kdy jindy. Pro pořad Českou televizi se na toto téma několikrát vyjádřil vedoucí týmu geomigrace Dušan Drbohlav z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.
Co Čech, to Homo chatař či chalupář Lidové noviny | 26.5.2016 | Rubrika: Ekonomika, Dana Fialová, Jiří Vágner
Prof. Dušan Drbohlav v pořadu Horizont ČT24, 18.5. 2016
Satelitní města v okolí Prahy, ČT24, 24.11.2014
Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK byl hostem Studia 6 ČT24. Tématem jeho rozhovoru s redaktorkou Jolkou Krásnou byla satelitní městečka za hranicemi Prahy.
Týden geografie na Albertově
Třetí listopadový týden je tradičně celosvětově pořádána akce Geography Awareness Week, ke které se letos připojuje také Česká geografická společnost a pod její záštitou také Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Nová kniha: Atmosféra a klima aktuální otázky ochrany ovzduší
V nakladatelství Karolinum právě vyšla monografie o atmosféře, klimatu a znečištění ovzduší. Na obsahu se podíleli pracovníci Přírodovědecké fakulty UK a dalších institucí.
Geografie pro život v 21. století - XXII. sjezd ČGS
Pozvánka na XXII. sjezd ČGS do Ostravy konaný ve dnech 31.8. - 3.9.2010.
Nová kniha: "Demografie (nejen) pro demografy"
Nakladatelství SLON vydalo třetí přepracované vydání knihy Demografie (nejen) pro demografy
Population Development in the Czech Republic 2007
Vyšla nová publikace, jejíž autory jsou členové katedry demografie a geodemografie.
Pravá rýsovna v novém
V pátek 1. 10. 2010 byla slavnostně uvedena do provozu nově zrekonstruovaná posluchárna Pravá rýsovna ve třetím patře budovy Albertov 6.
Média s námi a o nás, Dřív se jezdilo na chaty. Nový trend velí z nich neodjíždět, MF Dnes 3.4.2010
Ekonomická krize a problémy s ní spojené ženou Pražany do středních Čech. Stoupá počet lidí, kteří si nemohou dovolit koupit či pronajmout byt v Praze, a hledají proto trvalé bydlení za hranicemi města: v chatových osadách, kam dříve jezdili jen relaxovat. „Jde o nový trend, který sice nastal už před deseti dvanácti roky, ale bude ještě sílit,“ sdělil Ivan Bičík z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Multi-Speed European Union Differentiated Integration and Spatial Development in Public Opinion
Nová publikace prof. Petra Dostála.
Diskuzní seminář "Human and Physical Geographers Together"
Diskuzní seminář nejen pro doktorandy a zájemce o doktorské studium. Přijďte s feministickou geografkou (Mona DOMOSH) a geomorfologem (Frank MAGILLIGAN) diskutovat o trendech v současné geografii, jejích subdisciplínách i o tom, na čem pracujete vy. Úterý 25. května, 17:00, Korčákova posluchárna (LR)
Habilitační přednáška: Suburbanizace v České republice: rozsah, vývoj, rozmístění a struktura
Pozvánka na habilitační přednášku RNDr.Martina Ouředníčka, Ph.D.
Pozvánka na přednášku Christophe Sansona "Grenelle Environnement ve Francii: ekologická revoluce v evropských normách?"
Pořádá Francouzské velvyslanectví v ČR a Asociace Masaryk
Pozvánka na konferenci a workshop „Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu“
Konference se bude konat ve dnech 13. – 14. září 2010 na Univerzitě Hradec Králové.
Konference "Průmyslová krajina jako kulturní dědictví"
Pozvánka na konferenci dne 19. ledna.
Intenzivní výukový kurz "Regional Geography of Canada"
České chataření a chalupaření, ČRo Plus - Trendy, 25.9.2014
O tom, že české chataření a chalupaření není jen jedním ze způsobů trávení volného času, ale v průběhu 20. století dorostlo do fenoménu sociologického, kulturního i ekologického pohovořila 25.9.2014 v pořadu Českého rozhlasu Plus – Trendy s redaktorkou Tamarou Urválkovou doktorka Fialová z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.
Dodatečný konkurz na erasmus 2014/2015
Seminář Venkov 2016 proběhne na Albertově 6
Česká geografická společnost a Přírodovědecká fakulta UK v Praze si dovolují pozvat na seminář Venkov 2016, který proběhne na naší fakultě 4. února.
Geografové až v rozhlase... (10. ročník konference HG)
Při příležitosti 10. ročníku konference historické geografie byl natočen rozhovor s Doc. Pavlem Chromým pro Český rozhlas
Nejlepší doktorand katedry pro rok 2014
Informace k programu CEEPUS pro akademický rok 2013/2014
Aktuální téma - geografie zločinu
Geografie zločinu - jedno z moderních témat současné geografie si díky svědomitému výzkumu Mgr. Jany Jíchové a Dr. Jany Temelové z urbánní a regionální laboratoře (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) získalo pozornost až na fakultní úrovni.
Blahopřejeme kolektivu pod vedením Evy Semotanové a Jiřího Cajthamla k získání prestižní ceny Magnesia Litera!
V úterý 14.dubna 2015 obdržela publikace Akademický atlas českých dějin cenu Magnesia Litera v kategorii nakladatelský počin. Autory vítězné publikace jsou Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kolektiv autorů z Geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK.
Harmonogram SZZk, učitelství, didaktika, 6. února 2014
Právě vyšla kniha Sociální proměny pražských čtvrtí
Editory knížky, která vyšla v nakladatelství Academia, jsou Martin Ouředníček a Jana Temelová. Kniha ve 12 kapitolách (studiích) popisuje a vysvětluje post-socialistický urbánní vývoj Prahy, ovlivněný kontextem sociální a ekonomické transformace české společnosti v posledních dvaceti letech, a zároveň reflektuje teoretické a empirické poznatky z vývoje západoevropských a amerických měst.
Politici EU řeší migrační krizi - Eva Janská, Studio 6 ČT
Seminář „Náboženské klima v Česku: jaké je, jak ho pozorujeme a hodnotíme?“
Dovolujeme si Vás pozvat na diskusní seminář „Náboženské klima v Česku: jaké je, jak ho pozorujeme a hodnotíme?“ Seminář se koná v pátek 29. listopadu 2013 od 9:00 hod. v Mineralogické posluchárně, v budově Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6.
Profesor Petr Pavlínek vystoupil v britské BBC na téma zavedení názvu "Czechia"
Zavedení jednoslovného názvu "Czechia" pro naši republiku má řadu příznivců i odpůrců. Pro britskou BBC komentoval jeho smysl prof. Petr Pavlínek z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.
Amenity Migration - ZRUŠENO!!!
Přednáška se neuskuteční
Plenární zasedání v rámci 7th EUCALAND
Seminář "Český venkov a turismus II"
Betsiamites - promítání dokumentu a debata s autorem
Ve čtvrtek 1. prosince 2011 od 16 hod. proběhne v učebně Věž promítání dokumentu Betsiamites, který zobrazuje každodenní život a identitu indiánského kmene Innu ze severního pobřeží řeky sv. Vavřince.
Harmonogramy SZZk a obhajob, navazující magisterské studium, podzim 2013
Risk of a Stalemate in the European Union A Macro-Geography of Public Opinion
Nová publikace prof. Petra Dostála.
Absolventka geografie se podílí na obnově Afghánistánu
V afghánském Lógaru - v místě, kde se třicet let bojovalo - se dvanáct českých civilních expertů snaží uvést život místních obyvatel do normálních kolejí. Jarmila Jelínková, absolventka geografie na Přírodovědecké fakultě, zde působí jako projektová manažerka.
Nová kniha Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku
Právě vyšla nová kniha Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku od RNDr. Břetislava Balatky, CSc. a prof. RNDr. Jana Kalvody, DrSc., pracovníků katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Atlas krajiny České republiky
Právě vyšlo unikátní mapové dílo Atlas krajiny České republiky.
Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky: výstava a možnost zakoupení
Informace o výstavě Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky a jeho distribuci nakladatelstvím Karolinum
Demografická situace České republiky... – nová publikace
nakladatelství SLON vyšla kniha Demografická situace České republiky – Proměny a kontexty 1993–2008.
Monografie Lokální rozvoj na Šumavě
Nová publikace autorů Radima Perlína a Ivana Bičíka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.
Migrace a (i)migranti v Česku - vychází nová publikace
Nová publikace výzkumného centra GEOMIGRACE - Migrace a (i)migranti v Česku: Kdo jsme, odkuk přícházíme, kam jdeme? Dušan Drbohlav a kol., Sociologické nakladatelství Slon, Praha, 2010.
Mezinárodní konference IGU “Land use and land cover changes in a globalised World”, 28. června – 1. července 2010, Praha
V Praze se bude ve dnech 28. června – 1. července 2010 konat mezinárodní geografická konference “Land use and land cover changes in a globalised World”. Pořádá ji Komise pro změny využití a pokryvu ploch Mezinárodní geografické unie (IGU-LUCC) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK) a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním organizátorem je docent Ivan Bičík, předseda komise IGU-LUCC a člen katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.
Přednáška "The method of problems versus the method of topics"
Zveme všechny zájemce na přednášku prof. Freda Eidlina, která se uskuteční ve středu 17. prosince 2014 ve 13.10-14.40 v místnosti Z1.
Podzimní Dny geografie na Albertově - Noviny Prahy 2 - leden - Lucie Pospíšilová
Za účasti spoluautorů byla pokřtěna kniha "Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku"
Kniha se zabývá zdravotně rizikovým chováním české mládeže, zde ve spojení s pravidelným kuřáctvím, nadměrnou konzumací alkoholu a užíváním nelegálních drog. V širším pojetí kniha představuje zdraví české mládeže v kontextu faktorů životního prostředí, životního stylu a interakce s prostředím. Za přítomnosti zástupců tisku a odborné veřejnosti promluvil o knize kolektiv spoluautorů v čele s doc. RNDr. Dagmar Dzúrovou, CSc. Doc. Dzúrová poskytla při příležitosti vydání knihy rozhovor i České televizi.
Suburbanizace: analýzy z postkomunistického světa
Pro fenomén živelně se rozrůstajících okolí městských sídel se i v češtině vžilo anglické označení “urban sprawl”. Zatímco v zemi, kde termín vznikl, tedy ve Spojených státech, je tento jev již delší dobu za svým vrcholem, v mnoha regionech světa zažívá naopak bouřlivý rozvoj. V průběhu posledního čtvrtstoletí patřila k takovým regionům i postkomunistická část Evropy.
Dr. Jiří Vágner mluvil o tradici chalupaření a chataření v Česku
Úspěch studentů geografie ve Finále soutěže agentury CzechTourism
Diplomové práce studentů z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje se dostaly do Finále soutěže a jedna z nich obsadila krásné druhé místo.

Akce dokumentů