E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZa účasti spoluautorů byla pokřtěna kniha "Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku"

Kniha se zabývá zdravotně rizikovým chováním české mládeže, zde ve spojení s pravidelným kuřáctvím, nadměrnou konzumací alkoholu a užíváním nelegálních drog. V širším pojetí kniha představuje zdraví české mládeže v kontextu faktorů životního prostředí, životního stylu a interakce s prostředím. Za přítomnosti zástupců tisku a odborné veřejnosti promluvil o knize kolektiv spoluautorů v čele s doc. RNDr. Dagmar Dzúrovou, CSc. Doc. Dzúrová poskytla při příležitosti vydání knihy rozhovor i České televizi.

 

Editoři: Dagmar Dzúrová, Ladislav Csémy , Jana Spilková a Michala Lustigová

Spoluautoři: Ladislav Kážmér, Přemek Štych, Michal Pitoňák, Nina Nováková, Eva Tušková, Lidmila Hamplová a Jana Lanžová

Vydal Státní zdravotní ústav, 2015, 133 stran, ISBN 978-80-7071-343-3

 

Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. pracuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje (nyní v pozici vedoucí katedry). Ve své vědecké činnosti interdisciplinárního charakteru se zabývá studiem zdravotního stavu obyvatel, kvalitou života a sociálně-patologických procesů v populacích. Foto: Radek Lüftner

 

 

PhDr. Ladislav Csémy, Ph.D., psycholog, působí v Národním ústavu duševního zdraví jako vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí. Jeho profesní zájmy zahrnují psychologické a socio-medicínské aspekty závislostního chování, psychiatrickou epidemiologii a psychologii zdraví.  Foto: Radek Lüftner

 

 
Mgr. Nina Nováková, členka Poslanecké sněmovny PČR, Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Foto: Radek Lüftner

 

Doc. RNDr. Bc. Jana Spilková, Ph.D. je sociální geografka pracující na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přf UK. Je také senior výzkumnicí v Národním ústavu duševního zdraví, kde vede pracovní skupinu epidemiologického výzkumu v rámci Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí NUDZ. Foto: Martin Hanus

 

Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. (zcela vpravo) pracuje jako demografka na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě UK a zároveň jako odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve Státním zdravotním ústavu. Foto: Martin Hanus

 

 

Vystoupení doc. RNDr. Dagmary Dzúrové, CSc. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje ve Studiu 6 České televize můžete shlédnout ZDE

 

 

Publikováno: Úterý 01.12.2015 12:55

Akce dokumentů