E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWANTED!!! AMERICAN TERM!!! Hledáme dobrovolníky pro americký semestr 2015

Kvapem se blíží již 22. ročník tzv. Amerického semestru, tedy intenzivní spolupráce mezi Dartmouth College (New Hampshire, USA) a Univerzitou Karlovou v Praze – katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje a vybranými kolegy z geografické sekce, která spočívá v tom, že od začátku dubna do začátku června zde v „širokém slova smyslu vyučujeme“ americké studenty geografie (přednášky, exkurze, odborné konzultace, organizace kulturních a společenských akcí atd.). Dartmouth College je jednou z nejprestižnějších amerických univerzit a kontakt s jejími profesory a studenty je vždy obohacující!

 

Podle – již zaběhnutého – programu nabízíme vám, našim studentům geografie, možnost zapojit se do této akce. Jedná se o různorodou pomoc americkým studentům při jejich pobytu v Praze – pomoc při příjezdu a odjezdu studentů, v orientaci v české společnosti, s drobnými překlady z češtiny do angličtiny. Je vítána vlastní organizace kulturně-společenských nebo sportovních akcí. Rovněž se nabízí účast na některých z exkurzí po Česku. Odměnou je zdokonalení se v angličtině, poznání jiného stylu života i přístupu k uchopení geografie. Pro aktivní studenty může být odměnou rovněž zápočet z Terénního cvičení ze sociální geografie a případná finanční odměna.

 

Letošní ročník Americké ho semestru bude oficiálně zahájen v pondělí 30. března, vaši pomoc uvítáme již během příprav! Pokud vás Americký semestr zaujal a rádi byste se zapojili, hlaste se, prosím, e-mailem u Madly Kaškové (magdalena.kaskova@natur.cuni.cz). Úvodní informační schůzka zapojených studentů proběhne v pondělí 23. března v kanceláři doc. Drbohlava.

 

Těšíme se na spolupráci!

 

Dušan Drbohlav, Ludvík Kopačka a Ivan Bičík

Publikováno: Úterý 17.03.2015 19:15

Akce dokumentů