E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava "Regiony v čase a prostoru" probíhá v předsálí Mapové sbírky na Albertově 6

Výzkumné centrum historické geografie (VCHG) ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Centrem pro výzkum v kulturní a historické geografii, PřF UK a Sekcí historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti uspořádalo výstavu Regions through Space and Time / Regiony v čase a prostoru, jejímž cílem je představit aktuální výzkum historických geografů, geografů a historiků sdružených kolem VCHG v oblasti formování a proměn regionů. Důraz je kladen na propojení tradičních témat s tématy novými.
Čas 01.09.2016   09:00
30.10.2016   18:00
Přiložený soubor: TZ_PrF UK_Regiony v case a prostoru.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

Regions through Space and Time / Regiony v čase a prostoru

 

Pavel Chromý, Michal Semian, Eva Semotanová et al.

Místo: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2, předsálí Mapové sbírky 2. patro, https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

Termín výstavy: 1. 9. - 31. 10. 2016

Doba otevření: Po-Pá 9.00 - 17.00

Vstup volný

 

Bližší informace může poskytnout spoluautor výstavy Michal Semian, semian@natur.cuni.cz.

Bližší informace o VCHG na http://www.historickageografie.cz/

 

Výstava představuje současné přístupy k výzkumu klíčového geografického konceptu regionu, který je zde chápán jako sociální konstrukce utvářená společenskými, kulturními a mocenskými vztahy uvnitř regionu a zároveň vnějšími rámci. Na 17 panelech se autoři zabývají různými podobami, které region v současném světě může nabývat, a různými významy, které region hraje v životě lidí.

První část výstavy se zaměřuje na diskuse teoretických přístupů ke konceptu regionu, reflektuje současné moderní světové přístupy a dává je do kontextu se staršími, ale stále používanými koncepty.

Ve druhé části se autoři zaměřili na různé tematické přístupy k vymezování regionů a jejich uplatnění při výzkumu především problémových území.

Třetí část výstavy pak představuje tři případové studie historicko-geografického výzkumu mikroregionů. Poslední panel pak představuje samotné Výzkumné centrum historické geografie jako platformu interdisciplinárního výzkumu.

 

Publikováno: Pondělí 12.09.2016 11:40

Akce dokumentů