E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky soutěže na podporu výzkumu v rámci diplomových prací na katedře sociální geografie a sociální geografie PřF UK (2019/2020)

Ve třetím ročníku soutěže na podporu výzkumu v rámci diplomových prací byli oceněni čtyři studenti navazujících magisterských oborů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Celkem bylo přiděleno 32 200 Kč.

Finanční podporu získali:


DE WOLFOVÁ TEREZA
název: Glamping jako nový trend cestovního ruchu, jeho rozvoj a destinace v ČR
obor: Regionální a politická geografie
vedoucí práce: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.


FOLTÝNOVÁ VERONIKA
název: Udržitelnost projektů zaměřených na přístup k vodě v Etiopii
obor: Globální migrační a rozvojová studia
vedoucí práce: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.


HOFMAN MILAN
název: Akustická typologie krajiny
obor: Krajina a společnost
vedoucí práce: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.


MŇUK TOMÁŠ
název: Historický vývoj přeshraniční spolupráce v Česku na příkladu euroregionů po roce 1989
obor: Regionální a politická geografie
vedoucí práce: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.

Publikováno: Úterý 14.07.2020 15:45

Akce dokumentů