E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky konkurzu na Erasmus 2013/2014

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Výsledky konkurzu na studijní pobyty ERASMUS ve školním roce 2013 – 2014

• Department of Geography, University of Turku (Finsko)
Kateřina Hovorková


Centre for Tourism Studies, University of Eastern Finland - Savonlinna (Finsko) -

Lukáš Michetschläger


• Department of Geography, University of Bergen (Norsko)
Petra Nováková, Petr Mašek


• Department of Human Geography, Stockholm University (Švédsko)
Miroslav Šifta, David Klíma


• Department of Geography, University of Tartu (Estonsko)
Zdeněk Kressl, Pavla Řezníčková


• Department of Geography, University of Latvia – Riga (Lotyšsko)
Marek Lněnička


• Department of Social and Economic Geography, Umeä Universitetet (Švédsko)
Kateřina Zamazalová, Petra Raymanová


• Institut für Geographie und Regionalforschung, Universität Wien (Rakousko)
Martin Lepič


• Faculty of Geosciences, Universiteit Utrecht (Nizozemí)
Pavlína Kubů


• Departament de Geographie, Université ParisIV- Sorbonne (Francie)
Alena Procházková, Lucie Svátková


• Geographisches Institut, RWTH Aachen (SRN)
Tomáš Michl


• Geographisches Institut, Universität Kiel (SRN) - 12 měsíců (2 studenti)
Michaela Sladová


• Geographisches Institut, Ludwig-Maxmilian Universität München (SRN)
Vojtěch Jiřík
Další postup pří organizování pobytu - viz fakultní a univerzitní stránky programu Erasmus – nutná přihláška v on-line aplikaci http://is.cuni.cz/webapps, (často nutná internetová přihláška i na partnerské univerzitě!!! - viz www. stránky univerzit-pozor na datum odevzdání!!!), v případě nutnosti info u fakultního či univerzitního koordinátora. Jistota financování pro všechny pobyty bude potvrzena zřejmě nejdříve po 1. červnu po zasedání zahraniční komise.

Konkurzní komise KSGRR, 24. 4. 2013.

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
vedoucí katedry

Doc. RNDr. Zdeněk Čermák
zástupce vedoucího katedry

RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
katedrový koordinátor


Publikováno: Pondělí 06.05.2013 21:55

Akce dokumentů