E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení konkurzu ERASMUS

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje vyhlašuje

konkurz na studijní pobyty ve školním roce 2015 - 2016 (podzimní i jarní semestr) v rámci programu ERASMUS+

na následujících partnerských univerzitních pracovištích (přesné a podrobné informace na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled/#GG):

Institut für Geographie und Regionalforschung, Universität Wien (Rakousko) - 12 měsíců

 (2 studenti)

Geographisches Institut, RWTH Aachen (SRN) - 12 měsíců (2 studenti), B1 zkouška či ekvivalent z němčiny nebo angličtiny

Universität Augsburg (SRN) – Geographie - 12 měsíců (2 studenti)

Geographisches Institut, Universität Kiel (SRN) - 12 měsíců (2 studenti)

Geographisches Institut, Ludwig-Maxmilian Universität München (SRN) - 12 měsíců

(2 studenti bak. studia)

Faculty of Science, Engineering and Medicine, Aalborg Universitet (Dánsko) - 12 měsíců (2 studenti - požadována zkouška TOEFL či ekvivalent), smlouva katedry KKGI

Department of Geography, University of Tartu (Estonsko)  - Human Geography - 10 měsíců (2 studenti) + Regional Planning - 10 měsíců (2 studenti); 1 student = jen 1 možná přihláška do Tartu

Departamento de Geografía, Universidad de Sevilla (Španělsko) - 10 měsíců (2 studenti)

Department of Geography, University of Eastern Finland Kuopio - Joensuu (Finsko) - Geography - 12 měsíců (2 studenti) + Tourism - 12 měsíců (2 studenti); 1 student = jen 1 možná přihláška na UEF

Department of Geography, University of Turku (Finsko) - 10 měsíců (2 studenti)

Department of Geography, University of Oulu (Finsko) - 12 měsíců (2 studenti)

Departament de Geographie, Université ParisIV- Sorbonne (Francie) - 12 měsíců

(2 studenti)

Széchenyi István University, Győr (Maďarsko) - 10 měsíců (2 studenti)

Department of Geography, Harokopio University, Kallithea Athény (Řecko) - 12 měsíců

(2 studenti)

Social and Behavioral Science, Universita´di Siena (Itálie) - 10 měsíců (2 studenti)

Department of Geography, University of Latvia – Riga (Lotyšsko)  - 12 měsíců (2 studenti)

Faculty of Geosciences, Universiteit Utrecht (Nizozemí) -– 20 měsíců (2 studenti

Department of Geography, University of Bergen (Norsko) - 12 měsíců (2 studenti)

Institute of Geography and Spatial Management, Uniwersytet Jagielloňski Krakow (Polsko)

- 12 měsíců (2 studenti)

Geography and Business Studies, Cracow University of Economics (Polsko), - 12 měsíců (2 studenti)

Faculty of Geography and Reg. Studies, Uniwersytet Warszawski (Polsko) - 10 měsíců (2 studenti)

Institute of Geography and Regional Development, Uniwersytet Wroclawski (Polsko) - 10 měsíců (2 studenti)

Geography Department, Social Science Institute, Universidade do Minho, Braga-Guimaraes (Portugalsko) - 12 měsíců (2 studenti)

Human Geography, Universidade de Coimbra (Portugalsko) - 10 měsíců (2 studenti)

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunsko) - Department of Geography - 10 měsíců (2 studenti)

Department of Human Geography, Stockholm University (Švédsko) - 10 měsíců (2 studenti)

Department of Social and Economic Geography, Umeä Universitetet (Švédsko) – 10 měsíců (2 studenti)

Regional Planning, University of Ljubljana (Slovinsko) - 6 měsíců (1 student)

Department of Geography, University of Maribor (Slovinsko) - 12 měsíců (2 studenti)

Faculty of Humanities, University of Primorska Koper (Slovinsko) 10 měsíců (2 studenti)

Faculty of Science, Univerzita Mateja Bela Bánská Bystrica (Slovensko) – 10 měsíců (2 studenti)

Univerzita Komenského Bratislava (Slovensko), katedra sociální geografie a regionálního rozvoje – 20 měsíců (2 studenti)

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra (Slovensko), Geografie a reg. rozvoj - 10 měsíců (2 studenti)

Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Prešovská Univerzita (Slovensko) - 12 měsíců (4 studenti)

Department of Geography, University of Sheffield (Velká Británie) - 12 měsíců (2 studenti),  smlouva katedry KFGG

 

Podmínky k přijetí do konkurzu:

  • Možnost podat více přihlášek (max. 3) na různé univerzity. (Z organizačních důvodů na každou univerzitu podávejte veškeré úplné materiály zvlášť, zřetelně uveďte na první straně pořadí dle priority). Možno se hlásit i ke konkurzu na jiné katedře/sekci fakulty - dle podmínek jednotlivých pracovišť.
  • Splnění kvalifikačních kritérií pro program ERASMUS+

(viz http://www.cuni.cz/UK-39html

  • Stručný strukturovaný životopis s důrazem na studium, kontaktní e-mail
  • Přihlíží se k ročníku studia, přednost mají studenti postgraduálního studia
  • Motivační dopis (není standardní formulář) – zdůvodnění pobytu, téma zájmu, program činnosti, návrh zapsaných přednášek na partnerské univerzitě ve formě Protokolu  o studijním plánu z web aplikace (zatím jen podpis studenta) – na základě informací z internetových stránek univerzit, kontaktu se zahraničním učitelem, předběžné konzultace se školitelem a garantem oboru (programu) - alespoň část by měla nahrazovat povinné či povinně-volitelné kurzy na PřF UK!
  • Téma a stupeň rozpracovanosti doktorské (magisterské, bakalářské) práce
  • Doporučení vedoucího doktorské (magisterské, bakalářské) práce
  • Doklad o vykonání zkoušky z příslušného cizího jazyka (např. First Certificate,   jazyková škola, v rámci studia na PřF UK apod.)
  • Výpis ze SIS s absolvovanými zkouškami za celý průběh studia, průměr všech známek (včetně čtyřek) zvlášť za bak. (i na jiné univerzitě) a mag. studium - prospěch důležitým kritériem (preferován pod 2,00, příp. 2,25 včetně bakalářského studia),

nepřípustný nad 2,50 v mag. studiu !!!

 

Další informace: http://www.cuni.cz/erasmus/, fakultní koordinátor: dr. Dagmar Chalupová – erasmus@natur.cuni.cz, Evropská kancelář Rektorátu UK-ERASMUS http://www.cuni.cz/UK-3096.html, ERASMUS Club http://erasmusclub.natur.cuni.cz/

Požadované materiály odevzdejte  do kanceláře dr. Vágnera (příp. na mé jméno do sekretariátu KSGRR – pí Secová, Křenková) do 6. 3. 2015.  Konkurzní komise bude jednat na základě předložených materiálů, výsledky a další informace budou uvedeny zde do 24. 3. 2015.

 

20. 2. 2015                                                RNDr. Jiří Vágner, Ph.D., vagner@natur.cuni.cz

                                                                  katedrový koordinátor ERASMUS

Publikováno: Pátek 20.02.2015 11:30

Akce dokumentů