E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVisiting professor Marie D.Price

V měsíci březnu bude na geografii (Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje) hostovat významná americká geografka profesorka Marie D.Price z George Washington University, která je světovou odbornicí v oblasti výzkumu mezinárodní migrace, urbánní geografie, mezinárodních vztahů a Latinské Ameriky.

Její poznatky z výzkumu a výuky budou moci kolegové i studenti využít na několika plánovaných přednáškách, případně v konzultačních hodinách (v době svého pobytu bude sdílet pracovnu Prof.Bohumíra Janského z Katedry fyzické geografie a geoekologie).

Prof. Marie Price je prezidentkou Americké geografické společnosti a zároveň držitelkou mnohých prestižních ocenění. Vedle své odbornosti tak patří k významným představitelům světové geografické společnosti. 

Všechny zájemce nejen z řad studentů a akademické obce srdečně zveme na přednášky Marie Price:

čtvrtek 12. 3. 2020, v čase 17:20 – 18:50, učebna Levá rýsovna (LR) – Albertov 6

"Transnational migration linkages and their impact on development"

(v rámci kurzu Odborný seminář z Globálních migračních a rozvojových studií)

 

středa 18. 3. 2020, v čase 14:50 - 16:20, učebna VĚŽ – Albertov 6

"The migration impact on the small sending-region. Case of Valle Alto in the Department of Cochabamba of Bolivia"

(v rámci kurzu Latinská Amerika seminář)

 

čtvrtek 19. 3. 2020, v čase 14:00 – 17:00, učebna G2 – Albertov 6

"Global Immigrant gateways. Immigrant Inclusion in Cities"

 (v rámci doktorandského kolokvia Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje)

 

Užitečné linky:

Department of Geography, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

Migration policy institute (MPI) expert

President of American Geographical Society

Publikováno: Pátek 07.02.2020 22:40

Akce dokumentů