E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch Zeměpisné olympiády

Přírodovědecká fakulta UK v Praze napomáhá excelenci středních škol

Zeměpisná olympiáda v prestižním seznamu Ministerstva školství
Organizátorům Zeměpisné olympiády, kterou pořádá Geografická sekce PřF UK v Praze, se podařilo prosadit olympiádu do prestižního seznamu oceňovaných soutěží MŠMT.

Zeměpisná olympiáda v prestižním seznamu Ministerstva školství
Podobně jako existuje pozitivní seznam časopisů sledovaných Radou vlády pro vědu, výzkum a inovace, má Ministerstvo školství svůj seznam sledovaných a oceňovaných soutěží pro talentované žáky. Tento seznam slouží pro potřebu dotačního Programu Excelence středních škol. Pokud se žák libovolné střední školy v Česku umístí jako úspěšný řešitel v některé ze soutěží uveřejněných v tomto seznamu, ředitel školy má možnost nárokovat účelovou finanční dotaci pro učitele, který žáka k soutěži připravil. Logicky tedy pedagogická veřejnost citlivě sleduje, které soutěže v seznamu figurují a prioritně těch se účastní, jelikož jim to přináší prospěch. Pro jednotlivé vzdělávací předměty je proto klíčové mít v seznamu zastoupeny své soutěže, protože to posiluje jejich relevanci ve škole a ve společnosti vůbec. V seznamu má své zastoupení také předmětová soutěž geografie, která se nazývá Zeměpisná olympiáda (i navazující Mezinárodní geografická olympiáda). Tuto soutěž odborně garantuje Česká geografická společnost a v jejím pořadatelství se střídají česká geografická pracoviště (v současnosti Geografická sekce PřF UK v Praze). Soutěž se v seznamu středních škol objevila v návaznosti na velké úsilí spolku učitelů a řady členů ČGS (zejm. Jihomoravské pobočky), kteří na konci 90. let 20. stol. prosadili ZO jako celostátní soutěž podporovanou MŠMT. Na přelomu let 2013 a 2014 vznikla na MŠMT iniciativa rozšířit systém oceňování také o Excelenci základních škol a začaly být vybírány předmětové soutěže, které v seznamu pro základní školy budou moci figurovat. Dnešní pořadatelský tým pod vedením Silvie R. Kučerové (Jan Kabrda, Jan Hátle, Jan D. Bláha a Miroslav Šobr) byl opakovaně přítomen jednání a po několikaměsíčním úsilí se podařilo Zeměpisnou olympiádu prosadit i do Seznamu excelence základních škol. Tento dotační systém se plánuje spustit od příštího školního roku. Zprávu lze zakončit ocitováním slov dr. Kučerové: "Učinili jsme tedy snad krůček k tomu, aby zeměpis z českých škol nevymizel." Je potěšitelné, že k tomuto úspěchu přispívá i podpora, které se ze strany Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Zeměpisné olympiádě dostává.

Publikováno: Středa 12.03.2014 21:20

Akce dokumentů