E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch studentů geografie ve Finále soutěže agentury CzechTourism

Diplomové práce studentů z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje se dostaly do Finále soutěže a jedna z nich obsadila krásné druhé místo.
Eva Čáslavová

V pondělí 29. 6. 2015 proběhlo v sídle agentury CzechTourism finále soutěže o nejlepší studentskou kvalifikační práci. Této soutěže se zúčastnili dva diplomanti z KSGRR - Marek Lněnička a Eva Čáslavová, kteří svou práci psali pod vedením RNDr. Dany Fialové, Ph.D.

Eva Čáslavová nakonec obsadila krásné druhé místo v kategorii diplomových prací, čímž jí tímto gratulujeme.

 

Výsledková listina soutěže o nejlepší studentskou kvalifikační práci

 

Bakalářské práce

1. FUČÍKOVÁ, Kateřina: Návrh geoturistického produktu Geoparku Vysočina. Univerzita Hradec Králové.

2. NEYMAN, Liliya: Česká republika jako destinace cestovního ruchu pro segment mladých Rusů. Mendelova univerzita v Brně.

3. POLENDOVÁ, Michaela: Lednicko-Valtický areál jako destinace na trhu cestovního ruchu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Diplomové práce

1. ROBKOVÁ, Barbora: Service design v tvorbě produktu cestovního ruchu. Masarykova univerzita v Brně.

2. ČÁSLAVOVÁ, Eva: Projevy a důsledky turistifikace v Teplicích. Univerzita Karlova v Praze.

3. KONSTANTINOVA, Polina: Marketingová strategie turistického regionu Střední Čechy. Univerzita Jana Amose Komenského v Praze.

Tisková zpráva CzechTourism je na přiložené adrese.

Publikováno: Čtvrtek 02.07.2015 07:00

Akce dokumentů