E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUrbánní a regionální laboratoř představila na Konferenci GIS ESRI v ČR výsledky svého výzkumu

Peter Svoboda z výzkumného centra Urbánní a regionální laboratoře přestavil na Konferenci GIS ESRI v ČR v Kongresovém centru v Praze výsledky dlouholetého výzkumu Národní a kulturní identity (NAKI). Na konferenci bylo za přítomnosti 850 posluchačů diskutováno současné i budoucí využití historických prostorových a statistických dat v prostředí ArcGIS online a jeho aplikace do praxe a vzdělávání. Zájemci o historická prostorová data si je mohou stáhnout prostřednictvím open source platformy ArcGIS online na webové stránce: http://historickygis.cuni.opendata.arcgis.com/

 

z leva Peter Svoboda (Přírodovědecká fakulta UK v Praze) a Martin Vrtich (ArcData Praha s.r.o.)

V tomto souboru uživatele naleznou 45 vrstev historických prostorových a statistických dat administrativních hranic státu, krajů, okresů v Česku, a katastrálních území, městských a urbanistických obvodů v Praze vztahující se k historickým populačním cenzům konaným v letech 1921−2011.
Soubor prostorových a statistických dat vznikl ve výzkumném centru Urbánní a regionální laboratoře (URRlab) působícího na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jako jeden z výstupů projektu č. DF12P01OVV033 „Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS“, který v rámci programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Detailnější informace o projektu naleznete na stránkách http://www.historickygis.cz.

Publikováno: Čtvrtek 19.11.2015 10:35

Akce dokumentů