E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky soutěže na podporu výzkumu v rámci diplomových prací na KSGRR PřF UK

V letošním prvním ročníku soutěže na podporu výzkumu v rámci diplomových prací bylo podpořeno pět studentů navazujících magisterských oborů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Celkem bylo přiděleno 45 000 Kč.

Finanční podporu získali:

Hanuš Pavel

název: Rozvojový potenciál cestovního ruchu ve vybraném periferním území
obor: Regionální a politická geografie
vedoucí práce: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

Mubeenová Geti

název: Rozdělení Indie – životní historie v kontextu geopolitických událostí
obor: Globální migrační a rozvojová studia
vedoucí práce: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.             

Štraub Daniel

název: Faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku v kontextu FFTP: případová studie
Frýdek – Místek
obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
vedoucí práce: RNDr. et Mgr. Václav Jaroš

Volný Vít

název: Politické aspekty rozvojové spolupráce na Balkáně
obor: Globální migrační a rozvojová studia
vedoucí práce:  RNDr. Libor Jelen, Ph.D.             

Zavadil Tomáš

název: Interakce člověka a krajiny: dopady společenskopolitických změn na zemědělství
a krajinu Česka
obor: Krajina a společnost
vedoucí práce: RNDr. Vít  Jančák, Ph.D.

Publikováno: Úterý 12.06.2018 15:35

Akce dokumentů