E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoučasné výzvy v české historické geografii obrazem - Výstava Historical Geographers in Czechia: Themes and Concepts, 6. 8. - 21. 9. 2012

První srpnové pondělí přinese zahájení výstavy o současných výzvách v české historické geografii. Široké spektrum historickogeografických témat ukáže zejména obrazovou formou soubor dvaceti dvou výstavních panelů vztahujících se k různým obdobím a problémům českých dějin od středověku po novověk. Prezentovány budou rovněž nejvýznamnější publikace a atlasy, jež vznikly na poli českého historickogeografického výzkumu. Představí se i mapové sbírky Univerzity Karlovy a Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Výstava, která se uskuteční v rámci XV. mezinárodní konference historických geografů bude v anglickém jazyce.
Čas 06.08.2012   09:00
30.09.2012   17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Zajímá vás, proč a jak čeští vědci zkoumají proměny krajiny, historických měst, regionů nebo symbolická místa a územní identity? Z jakého důvodu je v Česku studována historie záplav, tornád a dlouhodobých klimatických změn? Odpovědi na rozmanité otázky soužití společnosti a přírody, nyní i v minulosti, hledají historičtí geografové po celém Česku. Zaměření svého výzkumu na výstavě prezentují odborníci z celkem osmi institucí, zejména z hostitelské pražské Univerzity Karlovy, dále např. z Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., Masarykovy Univerzity v Brně, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

 

Změna Land use

 

Historická geografie je na počátku třetího tisíciletí disciplínou, která může ovlivnit tvorbu i ochranu současné krajiny. Ukazuje souvislosti krajin současných a krajin minulých. Na základě poznané minulosti nás učí vnímat, poznávat a chápat pravidla dnes tak naléhavě potřebného vyváženého soužití člověka a přírody a soužití různých lidských kultur. Kořeny české historické geografie jsou hluboké a hlásí se k ní již minimálně pátá generace vědců.

 

 sídlo

  

Letošní rok lze považovat za novodobý mezník vývoje historické geografie v Česku. Na jeho počátku vzniklo Výzkumné centrum historické geografie sdružující vědce z Historického ústavu AV ČR, v. v. i. a Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Druhým přelomem je hostitelství XV. mezinárodní konference historických geografů, v jejímž rámci se výstava uskutečňuje. Mezinárodní konference historických geografů se koná každé tři roky v různých částech světa. Letošní pražská konference bude první, jež se uskuteční v postkomunistické zemi. Účastnit se jí budou téměř čtyři stovky badatelů z celého světa. V téměř čtyřicetileté historii těchto světových konferencí půjde bezesporu o akci největší. Bližší informace o konferenci naleznete na: http://www.ichg2012.cz.

 

Současné výzvy v české historické geografii obrazem  - Výstava Historical Geographers in Czechia: Themes and Concepts

Místo: Předsálí Geografické knihovny, Univerzity Karlovy v Praze

Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro

Termín: 6. 8. 2012 do 21. 9. 2012.

Otevřeno: Po-Pá: 9.0017.00 hod.

Vstup volný

 

 

Záštitu nad akcí převzali:

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd České republiky

doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., prezident České geografické společnosti

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., 1. náměstek primátora hlavního města Prahy

Mgr. Jana Černochová, starostka Městské části Praha 2

 

.

 

 

Publikováno: Pondělí 30.07.2012 00:00

Akce dokumentů