E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSociální epidemiologie - nový magisterský obor

Nově otevíraný dvouletý obor navazujícího magisterského studia od školního roku 2015/16 na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje.

Dovolujeme si Vás informovat o nově otevíraném magisterském oboru Sociální epidemiologie.

Tento interdisciplinárně zaměřený obor poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály bakalářských studijních programů, jak sociálně-vědně, tak přírodovědecky zaměřených. Výuka je zajišťována ve spolupráci s pedagogy University College London a je založena na moderních vědeckých poznatcích v oblastech životních podmínek člověka, determinant zdraví a zdravotních aspektů prostředí.

Další informace naleznete v přiloženém letáku. Studijním plán je k dispozici zde.

Přiložený soubor: A5_SOCIALNI_EPIDEMIOLOGIE.pdf
Publikováno: Pátek 16.01.2015 18:00

Akce dokumentů