E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRomana Červinková z PřF UK zvítězila ve 3.ročníku soutěže vyhlašované CzechTourism

Ve 3. ročníku soutěže CzechTourism o nejlepší studentskou práci zvítězila v kategorii diplomových prací studentka oboru regionální a politická geografie bc. Romana Červinková z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

 

Vítěznou práci "Zakládání geoparků v kontextu udržitelného rozvoje na příkladu kandidátského Geoparku Joachima Barranda" vytvořila Romana Červinková na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Centru výzkumu geografie volného času GeoVoČ. Výsledky tohoto výzkumu byly pozitivně přijaty  již na 2. ročníku Konference Národních geoparků 29. a 30.dubna 2014 v Ralsku.


Agentura CzechTourism vyhlásila soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci již potřetí. Letošním tématem byl „Marketing destinací a produkty v cestovním ruchu“. Cílem této soutěže je podpora využití inovačního potenciálu vysokoškolských studentů, hledání podnětných a inovativních nápadů s potenciálním využitím v cestovním ruchu a podpora udržení kvalitních lidských zdrojů v oboru. Cenou pro výherce je stáž na vybraném zahraničním zastoupení agentury CzechTourism.

 

Romana Červinková

 

Romana Červinková (*1987) studuje na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, kde je členkou Centra výzkumu geografie volného času. Své dlouholeté profesní i zájmové působení v oblasti Českého krasu završila prací kriticky se zabývající novým fenoménem, jímž je zakládání geoparků. Právě Český kras a jeho širší okolí je územím potenciálního vzniku Geoparku Joachima Barranda. Zakládání geoparku je projekt dlouhodobý a do určité míry značně problematický zejména v otázkách komunikace, interpretace a financí. Její práce tak může být nejen krokem k nastartování potřebné aktivity a zvýšení efektivity managementu zakládání geoparku v oblasti Českého krasu, ale může také znamenat přínos pro ostatní kandidátské geoparky, například v podobě zviditelnění této problematiky mezi odborníky v cestovním ruchu.
Publikováno: Středa 02.07.2014 09:30

Akce dokumentů