E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace "Kladsko. Historickogeografický lexikon."

Nová publikace, za níž stojí členové Výzkumného centra historické geografie, působícího napříč Historickým ústavem AV ČR a Geografickou sekcí PřF UK

Členové Výzkumného  centra historické geografie se autorsky podíleli spolu s polskými kolegy na zrodu publikace Kladsko, která byla slavnostně představena čtenářům 31.3. 2015 v prodejně Academia na Václavském náměstí v Praze.

 

Foto z akce naleznete na: http://danafi.rajce.idnes.cz/Krest_knihy_Kladsko_31._3._2015/

O publikaci:

Eva SEMOTANOVÁ a kol.: Kladsko. Historickogeografický lexikon. Řada A-Monographia, sv. 53, Praha-Kɬodzko-Wrocɬaw, Historický ústav 2015, 316 s.

Kladsko bylo a je specifickým regionem ve střední Evropě, se složitým historickým vývojem, územním přesahem (v minulosti se rozkládal na území různých zemí), s měnící se státní příslušností, národnostní, jazykovou i kulturní rozmanitostí. Jeho multikulturní charakter přináší moderní společnosti výrazná pozitiva; ta je třeba uchovávat, využívat a dále rozvíjet. Za hlavní aspekty, jednoznačně zařazující Kladsko mezi mimořádně evropské regiony s bohatou historickou a kulturní tradicí, lze považovat zejména kladskou regionální identitu (její kořeny, utváření a proměny) a vnímání Kladska jako regionu historické paměti.

Publikace Kladsko, historickogeografický lexikon si klade nelehký cíl, přispět k prohlubování soudobé kladské regionální identity, kladského kulturního dědictví i regionální identity evropské ve smyslu Kladska jako součásti Euroregionu Glacensis. Je prací, založenou na základním výzkumu v oborech historiografie, historická geografie, regionální geografie a regionální rozvoj, avšak v součinnosti s mnoha dalšími příbuznými disciplínami. Zároveň lze lexikon využívat v zájmových oblastech vzdělávání, cestovního ruchu, osvěty, popularizace kladské země či v mnoha dalších pohledech na poznávání Kladska.

ISBN 978-80-7286-240-5

 

Publikováno: Středa 01.04.2015 14:00

Akce dokumentů