E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředávání cen pro absolventy a pracovníky PřF UK

Dne 12. 11. 2014 proběhl ve Velké geologické posluchárně v budově Albertov 6 již šestý ročník fakultní vědecké konference. Děkan fakulty prof. RNDr. Bohuslav Gaš, Csc. zde také předával Ceny děkana PřF UK pro nejlepší absolventy - nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském a v doktorském studiu a Ceny děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let.

 

Cenu děkana určenou mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let získal za geografickou sekci RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

 

Cenu pro absolventy doktorského studia získala z geografické sekce Mgr. Barbora Vysloužilová, Ph.D. z oboru Fyzická geografie a geoekologie.

 

Cenu pro absolventa magisterského studia (nejlepší magisterskou práci) získal za geografickou sekci Dan Kašpar z oboru Demografie.

 

Ceny Geografické sekce

Cenu sekce pro absolventy magisterských oborů získala: Stanislava Bicanová, Iveta Čtveráková a Lukáš Marek.

Všem oceněným gratulujeme!

.........

Publikováno: Čtvrtek 13.11.2014 19:05

Akce dokumentů