E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrávě vyšla kniha Sociální proměny pražských čtvrtí

Editory knížky, která vyšla v nakladatelství Academia, jsou Martin Ouředníček a Jana Temelová. Kniha ve 12 kapitolách (studiích) popisuje a vysvětluje post-socialistický urbánní vývoj Prahy, ovlivněný kontextem sociální a ekonomické transformace české společnosti v posledních dvaceti letech, a zároveň reflektuje teoretické a empirické poznatky z vývoje západoevropských a amerických měst.

.Kniha se dále snaží podat vysvětlení a upřesnění některých jevů a procesů, které jsou v médiích i odborné literatuře zkresleně nebo nesprávně interpretovány. Mezi taková témata, která jsou široce mediálně diskutována, ale zřídka podložena využitím relevantních odborných technik a empirického šetření, patří například kriminalita, zahraniční migrace, stárnutí městské populace nebo suburbanizace.

Texty mají jednotnou strukturu a nabízejí čtenáři kromě výsledků empirického výzkumu z poslední doby rovněž zasazení problémů do širšího teoretického rámce a srovnání Prahy s vývojem v dalších evropských městech. Kniha představuje hluboké sondy do různých oblastí s výraznou dynamikou sociálního prostředí v posledních desetiletích.

Více informací na:

http://www.academia.cz/socialni-promeny-prazskych-ctvrti.html

http://urrlab.cz/?soc_depr_a=

Externí URL: http://urrlab.cz
Publikováno: Čtvrtek 12.07.2012 10:55

Akce dokumentů