E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOcenění doc. RNDr. Ivana Bičíka, CSc.

Dne 17. listopadu 2020 převzal z rukou JM rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA. cenu Arnošta z Pardubic v kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje geografické sekce PřF UK.

Doc. Bičík je specialistou v oblasti socioekonomické a regionální geografie. Jeho vědecko-pedagogické aktivity se zaměřují na geografii zemědělství a výzkum krajinných změn a využití území (historický land use), geografii životního prostředí a aplikace socioekonomické geografie ve sféře projektování a řízení (zejména ve venkovských, periferních a příhraničních oblastech).

Byl a je řešitelem a spoluřešitelem mnoha vědeckých projektů základního i aplikovaného výzkumu. Během svého vědeckopedagogického života vychoval několik generací nejen geografů a učitelů geografie, ale i odborníků v příbuzných disciplínách.

Vedle vědeckých výstupů doc. Bičík zanechává neopominutelnou stopu i jako autor a editor vysokoškolských a středoškolských učebnic a tematických atlasů. Je zakladatelem a více než čtvrt století působil v pozici šéfredaktora časopisu Geografické rozhledy, dále byl dlouholetým prezidentem České geografické společnosti nebo je považován za „duchovního otce“ tzv. Amerického semestru.

Doc. Bičíkovi srdečně gratulujeme!

Publikováno: Středa 18.11.2020 19:00

Akce dokumentů