E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová publikace: Vývoj využití ploch v Česku

Počátkem října 2012 se konečně objevila publikace založená na dlouhodobé práci výzkumného teamu zaměřeného na dlouhodobé trendy změn ve využití ploch v Česku podpořené projekty GAČR.

.Pod vedením docenta I. Bičíka se na ni dále podílelo 8 pracovníků geografické sekce, kteří využili vytvořené databáze (www.lucc.ic.cz ) a bilanční metodou hodnotí změny české krajiny. Vycházejí z dat katastrálního úřadu a dokumentují velké změny ve využití ploch (celkem osm kategorií) k různým cílům ve třech obdobích 1845-1948, 1948 -1990, 1990 - 2000. Tato monografie dokumentuje příčiny přechodu společnosti z lokální na hierarchizovanou strukturu na úrovni státu spojenou s dopadem na změnu funkcí určitých částí krajiny a s tím spojené regionální rozdíly ve využití ploch. Dlouhodobě na většině území ubývá orné a celkové zemědělské půdy, od počátku dvacátého století pak narůstají plochy lesů, nejvýraznější změny zaznamenaly kategorie zastavěných a ostatních ploch. V knize zájemci naleznou řadu originálních kartogramů a mapek vytvářených jednak pomocí uvedené databáze, jednak terénní prací a využitím řady originálních metod.

Zájemci se mohou o publikaci ucházet na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje (ksgrr@natur.cuni.cz)

 

Bičík, I. a kol. (2012): Vývoj využití ploch v Česku. Česká geografická společnost, Edice Geographica, Praha, 250 s. ISBN 978-80-904521-3-8

 

Publikováno: Pondělí 04.03.2013 18:45

Akce dokumentů