E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová publikace: Geografie maloobchodu a spotřeby

V nakladatelství Karolinum právě vyšla nová publikace s názvem Geografie maloobchodu a spotřeby: věda o nakupování. Autorka Jana Spilková předsatvuje výzkum tranformace maloobchodu a spotřebního chování v posledních 20 letech.

cover knihy J. SpilkovéOdvětví maloobchodu prošlo během posledních dvaceti let řadou radikálních změn, které se dotkly nejen vlastnické a organizační struktury a fyzického aspektu výstavby nových maloobchodních jednotek, ale také samotné podstaty nakupování a nákupního chování českých spotřebitelů. Jedním z nejvýznačnějších rysů současného českého maloobchodu je jeho koncentrace a měnící se struktura maloobchodní sítě v Česku, kdy malé prodejny a samoobsluhy byly nahrazeny velkoplošnými obchodními formáty. Novým fenoménem české spotřebitelské společnosti se pak stala nákupní centra, která již zdaleka neslouží pouze k nakupování, zcela se také změnily nákupní preference, nákupní styl i motivace k nakupování. V reakci na tyto dynamické změny maloobchodu stoupá význam specifického odvětví geografie - geografie maloobchodu.

Publikace představuje v průřezu několik relevantních témat tohoto atraktivního a aktuálního odvětví geografie, kterým je v současné době věnován zájem výzkumníků a analytiků - lokalizace, plánování, nákupní chování, preference zákazníků, fenomén maloobchodního prostředí a trávení volného času, mikroprostorové aspekty nákupního prostředí, spotřebitelská kultura a společnost, alternativní spotřeba atd. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny ukázkami ze současné praxe a přiblížením popisované problematiky na příkladu konkrétních šetření z českého prostředí.

Spilková, J. (2012): Geografie maloobchodu a spotřeby: Věda o nakupování. Karolinum, Praha, 246 s.

Publikováno: Pondělí 30.07.2012 22:25

Akce dokumentů