E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMigrace a (i)migranti v Česku - vychází nová publikace

Nová publikace výzkumného centra GEOMIGRACE - Migrace a (i)migranti v Česku: Kdo jsme, odkuk přícházíme, kam jdeme? Dušan Drbohlav a kol., Sociologické nakladatelství Slon, Praha, 2010.

Dušan Drbohlav, Lenka Medová, Zdeněk Čermák, Eva Janská, Dita Čermáková a Dagmar Dzúrová

Migrace_cover
.

Kniha na pozadí poměrně známých faktů a souvislostí systematicky popisuje a vysvětluje migrační a integrační realitu Česka. Je postavena na konceptuálním rámci tzv. migračního přechodu, který zobecňuje v evropské realitě často pozorovanou skutečnost, že státy mění charakter své migrační situace s měnícím se socioekonomickým stupněm své vyspělosti – konkrétně jde o transformaci zemí z pozice migračně „saldově ztrátových“ do pozice zemí „saldově ziskových“, probíhající v důsledku modernizačního procesu. Autoři k dané problematice přistupují systematicky a komplexně, aniž text zatěžují složitými teoretickými výklady. Zároveň jsou některá aktuální témata představena hlouběji nebo úplně nově – jde např. o dopady globální ekonomické krize na migrační situaci Česka, o souvislost migračních parametrů s makroekonomickými charakteristikami, migrační politikou a postoji majority vůči cizincům, o postavení migrantů v českém sociálním systému, o téma prostorového rozmístění cizinců uvnitř Prahy, či komparativní srovnání českých migračních trendů s realitou v Polsku či Maďarsku.

Kniha je díky svému komplexnímu pojetí a formě zpracování přístupná širokému okruhu čtenářů od laiků přes studenty různých studijních zaměření až po odbornou veřejnost.

Všichni autoři této publikace jsou členy výzkumného centra GEOMIGRACE při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pravidelně spolupracují na řešení českých i mezinárodních výzkumných projektů. Členové GEOMIGRACE se zabývají především výzkumem podmíněností, mechanismů a dopadů mezinárodní migrace a integrace cizinců v Česku v širším středoevropském kontextu a dalších forem prostorové mobility obyvatelstva.

Publikováno: Úterý 12.04.2011 07:35

Akce dokumentů