E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Michal Pitoňák oceněn rektorem UK

Blahopřejeme studentovi doktorského studia Mgr. Michalu Pitoňákovi k významnému ocenění rektora Univerzity Karlovy.

Mgr. Michal Pitoňák absolvoval navazující magisterský studijní program biologie, studijní obor učitelství biologie a geografie pro střední školy k 2. 6. 2011. Diplomová práce Michala Pitoňáka „Queer geografie Česka: heteronormativita prostoru“ představuje zřejmě první diplomovou práci obhájenou na Přírodovědecké fakultě UK věnovanou problematice geografie sexuality. Jejím cílem bylo především představit a popsat konstrukci heteronormativního prostoru v Česku. Práce mimo jiné potvrdila vysokou relevanci studia sexuality v české společnosti, kterou autor doložil citováním některých respondentů na adresu celého výzkumu, a problematiky sexuálních menšin v Česku. Michal Pitoňák nyní pokračuje v doktorském studiu geografie.

Bližší informace o letošních oceněných naleznete na stránkách fakulty, viz odkaz níže.

Publikováno: Středa 08.02.2012 17:55

Akce dokumentů