E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKolokvium Místo-Prostor-Krajina-Region

Transdisciplinární mezinárodní kolokvium nad klíčovými tématy v jeho názvu se koná 10. února na Technické Univerzitě v Liberci...
Čas 10.02.2010
od 09:00 do 16:00
Jméno
Přiložený soubor: kolokvium-misto-prostor-krajina-region_file1
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Pozvánka je k dispozici rovněž v přiloženém dokumentu

Navrhovaný program:
10.00 - 11.00: vyžádané 10´ příspěvky – prof. V.Lauko, dr. J.Vávra, doc. M.Exner, dr. M.Svoboda, dr. P.Chromý, doc. A.Hynek
11.10 - 12.10: rozprava k vyžádaným příspěvkům
Přestávka na oběd
13.10-14.10: dalších 6 vybraných 10´ příspěvků
14.20-15.20: rozprava k odpoledním příspěvkům
15.30-16.30: volná rozprava ke 4 tématům: Místo-prostor-krajina-region

Dopolední agenda zahrnuje dvě části, nejprve vyžádané příspěvky na téma kolokvia a následně rozpravu k těmto příspěvkům. Téze příspěvků budou k dispozici předem v definitivní pozvánce.
Odpolední část dává možnost další sady příspěvků, jejichž výběr provedou organizátoři kolokvia, s navazující rozpravou. Závěrečná hodina kolokvia je vyhrazena volné rozpravě.


Příspěvky vyplývající z jednání na kolokviu budou publikovány jako sborník - součást tematické přílohy periodika Fontes Nissae - Prameny Nisy, a to
v elektronické podobě. Blíže: http://testkat.fp.tul.cz/multisites/khi/fn?lang, kde jsou i pokyny pro úpravu textů.
Vydání bude zpoplatněno částkou 400 Kč/kus. Poplatek za sborník uhraďte do 31. ledna 2010.
Číslo bankovního účtu: 101048425/0300, variabilní symbol: 3794025520.
Zájemci o sborník uvédou: fakturační adresu,IČ,DIČ a číslo bankovního účtu, kam mají být peníze vráceny v případě, že sborník nebude editován.

Pozvánky budou zveřejněny:
• na webu KGE: <http://www.kge.tul.cz/cs/pro-veejnosto-katede-akce-kontakty/cgs-liberec/pozvanky>
• na webu ČGS: <http://geography.cz/>

Předběžné termíny pro vydání sborníku: odevzdání příspěvku 28. února 2010, recenzní uzávěrka 15. dubna 2010. Vydavatel a organizátor si činí nárok na výběr příspěvků motivovaný kvalitou a tematickým zaměřením ke kolokviu.

Pro dosud nepřihlášené: Oceníme, pokud se předem ohlásíte na e-mailové adrese: tomas.vagai@tul.cz. Není to však podmínkou.


Na setkání se těší:

Alois Hynek a Jaroslav Vávra, katedra geografie, FP TU v Liberci
Milan Exner, katedra filosofie, FP TU v Liberci
Milan Svoboda, katedra historie, FP TU v Liberci

Místo: budova H (ul. Voroněžská 13, cesta kolem radnice, za divadlem F.X.Šaldy směrem k bazénu)


Publikováno: Čtvrtek 14.01.2010 11:25

Akce dokumentů