E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS+ NOVÝ konkurz na studijní pobyty

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

vyhlašuje

 

 

konkurz na studijní pobyty ve školním roce 2023-2024

(podzimní i jarní semestr) v rámci programu ERASMUS+

na  partnerských univerzitních pracovištích.

 

Výběr univerzity:

Přesné a podrobné informace o bilaterálních smlouvách s více než 50 partnerskými pracovišti viz 

Sekce Geografie, obor/katedra Sociální geografie, platná smlouva SM

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled/#GG

Dále postupujte dle Informací pro studenty...:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty

+ částečně specifické:

Podmínky k přijetí do konkurzu KSGRR:

(viz univerzitní ERASMUS+ stránky:  http://www.cuni.cz/UK-7475.html

  • Stručný strukturovaný životopis s důrazem na studium, kontaktní e-mail, mobilní telefon
  • Přihlíží se k ročníku studia, přednost mají studenti postgraduálního studia
  • Motivační dopis (není standardní formulář) v angličtině (příp. v jazyce výuky) – výběr semestru (ZS/LS), zdůvodnění pobytu, téma zájmu, program činnosti, návrh zapsaných přednášek na partnerské univerzitě ve formě Návrhu protokolu  o studijním plánu z web aplikace https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty/
  • na základě informací z internetových stránek univerzit, kontaktu se zahraničním učitelem, předběžné  konzultace se školitelem a garantem oboru (programu).
  • Téma a stupeň rozpracovanosti bak., mag., diz. práce
  • Doporučení vedoucího doktorské (magisterské, bakalářské) práce
  • Doklad o vykonání zkoušky z příslušného cizího jazyka (např. First Certificate,   jazyková škola, v rámci studia na PřF UK apod.)
  • Výpis ze SIS s absolvovanými zkouškami za celý průběh studia, studijní průměr známek zvlášť za bak. (i na jiné univerzitě) a mag. studium - prospěch důležitým kritériem

 

Další informace:

katedrový koordinátor ERASMUS: dr. Jiří Vágner - vagner@natur.cuni.cz

fakultní koordinátor: Ing. Markéta Čapková, M.A.erasmus@natur.cuni.cz,

Evropská kancelář Rektorátu UK-ERASMUS http://www.cuni.cz/UK-3096.html,

ERASMUS Club http://erasmusclub.natur.cuni.cz/

 

Požadované materiály odevzdejte  v obálce s mým jménem do sekretariátu KSGRR (pí Secová, pí Gregor) do 10. 3. 2023 (15:00).  Konkurzní komise bude jednat na základě předložených materiálů, výsledky a další informace budou uvedeny zde do 20. 3. 2023.

15. 2. 2023                                                                                              RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.,

                                                                                                               vagner@natur.cuni.cz

                                                                                                               katedrový koordinátor ERASMUS

 

 

 

Publikováno: Pondělí 13.02.2023 17:30

Akce dokumentů