E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS+ (KSGRR) - 2. kolo 2016-17

Vyhlášení druhého konkurzu ERASMUS+ na rok 2016/17
Čas 02.07.2016   08:00
13.09.2016   15:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Podmínky k přijetí do konkurzu na studijní pobyty ERASMUS+ (KSGRR) - 2. kolo 2016-17:

  • Viz vyhlášení 2. kola fak. kordinátorkou D. Chalupovou e-mailem všem studentům PřF
  • Možnost podat více přihlášek (max. 3) na různé univerzity. (Z organizačních důvodů na každou univerzitu podávejte veškeré úplné materiály zvlášť, zřetelně uveďte na první straně pořadí dle priority). Možno se hlásit i ke konkurzu na jiné katedře/sekci fakulty - dle podmínek jednotlivých pracovišť. Plné znění bilaterálních smluv viz: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled/#GG; http://www.cuni.cz/erasmus/,
  • Splnění kvalifikačních kritérií pro program ERASMUS+ (viz http://www.cuni.cz/UK-39html)
  • Stručný strukturovaný životopis s důrazem na studium, kontaktní e-mail
  • Přihlíží se k ročníku studia, přednost mají studenti postgraduálního studia
  • Motivační dopis (není standardní formulář) – zdůvodnění pobytu, téma zájmu, program činnosti, návrh zapsaných přednášek na partnerské univerzitě ve formě Návrhu protokolu  o studijním plánu z web aplikace https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty/#3 na základě informací z internetových stránek univerzit, kontaktu se zahraničním učitelem, předběžné konzultace se školitelem a garantem oboru (programu)
  • Téma a stupeň rozpracovanosti bak., mag., diz. práce
  • Doporučení vedoucího doktorské (magisterské, bakalářské) práce
  • Doklad o vykonání zkoušky z příslušného cizího jazyka (např. First Certificate,   jazyková škola, v rámci studia na PřF UK apod.)
  • Výpis ze SIS s absolvovanými zkouškami za celý průběh studia, průměr všech známek (včetně čtyřek) zvlášť za bak. (i na jiné univerzitě) a mag. studium - prospěch důležitým kritériem

 

Další informace: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled/#GG; http://www.cuni.cz/erasmus/,

fakultní koordinátor: dr. Dagmar Chalupová – erasmus@natur.cuni.cz,

Evropská kancelář Rektorátu UK-ERASMUS http://www.cuni.cz/UK-3096.html,

ERASMUS Club http://erasmusclub.natur.cuni.cz/

 

Požadované materiály odevzdejte  do kanceláře dr. Vágnera (příp. na mé jméno do sekretariátu KSGRR – pí Secová, Křenková) do 23. 9. 2016.  Konkurzní komise bude jednat na základě předložených materiálů, výsledky a další informace budou uvedeny na nástěnkách a na webu KSGRR do 3. 10. 2016.

 

            2. 7. 2016                                                                                              RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.,

                                                                                                                           vagner@natur.cuni.cz

                                                                                                                           katedrový koordinátor ERASMUS

Publikováno: Pondělí 11.07.2016 15:45

Akce dokumentů