E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDodatečný konkurz na ERASMUS 2013/2014 - ještě zbývají volná místa! (uzávěrka 22.4.2013!)

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje vyhlašuje

Dodatečný konkurz na studijní pobyty ve školním roce 2013 - 2014 (podzimní i jarní semestr) v rámci programu SOCRATES-ERASMUS
na následujících partnerských univerzitních pracovištích (přesné a podrobné informace na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled/#GG):

Geographisches Institut, RWTH Aachen (SRN) - 6 měsíců (1 student), B1 zkouška či ekvivalent z němčiny nebo angličtiny
Geographisches Institut, Universität Kiel (SRN) - 12 měsíců (2 studenti)
Geographisches Institut, Ludwig-Maxmilian Universität München (SRN) - 6 měsíců
(1 student bak. studia)
Departamento de Geografía, Universidad de Sevilla (Španělsko) - 10 měsíců (2 studenti)
Department of Geography, University of Eastern Finland Kuopio - Joensuu (Finsko) - Geography - 6 měsíců (1 student) + Tourism - 6 měsíců (1 student)
Department of Geography, University of Oulu (Finsko) - 6 měsíců (1 student) - nově
Széchenyi István University, Győr (Maďarsko) - 10 měsíců (2 studenti)
Institute of Geography and Spatial Management, Uniwersytet Jagielloňski Krakow (Polsko)
- 12 měsíců (2 studenti)
Faculty of Geography and Reg. Studies, Uniwersytet Warszawski (Polsko) - 10 měsíců (2 studenti)
Geography Department, Social Science Institute, Universidade do Minho, Braga-Guimaraes (Portugalsko) - 12 měsíců (2 studenti)
Human Geography, Universidade de Coimbra (Portugalsko) - 10 měsíců (2 studenti)
Department of Geography, University of Ljubljana (Slovinsko) - Geography - 6 měsíců (1 student)
Department of Geography, University of Maribor (Slovinsko) - 12 měsíců (2 studenti)
Faculty of Humanities, University of Primorska Koper (Slovinsko) 5 měsíců (1 student)
Faculty of Science, Univerzita Mateja Bela Bánská Bystrica (Slovensko) – 10 měsíců (2 studenti)
Univerzita Komenského Bratislava (Slovensko), katedra sociální geografie a regionálního rozvoje – 20 měsíců (2 studenti)
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Prešovská Univerzita (Slovensko)– 12 měsíců (4 studenti)
Department of Geography, University of Sheffield (Velká Británie) - 12 měsíců (2 studenti) - požadována zkouška TOEFL či ekvivalent),  smlouva katedry KFGG

Podmínky k přijetí do konkurzu:

•    Možnost podat více přihlášek (max. 3) na různé univerzity. (Z organizačních důvodů na každou univerzitu podávejte veškeré úplné materiály zvlášť, zřetelně uveďte na první straně pořadí dle priority). Možno se hlásit i ke konkurzu na jiné katedře/sekci fakulty - dle podmínek jednotlivých pracovišť.
•    Splnění kvalifikačních kritérií pro program SOCRATES ERASMUS
(viz http://www.cuni.cz/UK-3096.html, kontaktní formulář na celouniverzitního koordinátora Pavla Knapa)
•   Založení přihlášky ON-LINE APLIKACE na   https://is.cuni.cz/webapps/
•    Stručný strukturovaný životopis s důrazem na studium, kontaktní e-mail
•    Přihlíží se k ročníku studia, přednost mají studenti postgraduálního studia
•    Motivační dopis (není standardní formulář) – zdůvodnění pobytu, téma zájmu, program činnosti, návrh zapsaných přednášek na partnerské univerzitě ve formě Protokolu  o studijním plánu z web aplikace (zatím jen podpis studenta) – na základě informací z internetových stránek univerzit, kontaktu se zahraničním učitelem, předběžné konzultace se školitelem a garantem oboru (programu) - alespoň část by měla nahrazovat povinné či povinně-volitelné kurzy na PřF UK!
•    Téma a stupeň rozpracovanosti doktorské (magisterské, bakalářské) práce
•    Doporučení vedoucího doktorské (magisterské, bakalářské) práce
•    Doklad o vykonání zkoušky z příslušného cizího jazyka (např. First Certificate,   jazyková škola, v rámci studia na PřF UK apod.)
•    Výpis ze SIS s absolvovanými zkouškami za celý průběh studia, průměr všech známek (včetně čtyřek) zvlášť za bak. (i na jiné univerzitě) a mag. studium - prospěch důležitým kritériem (preferován pod 2,00, příp. 2,25 včetně bakalářského studia), studenti nad 2,5 v minulých letech vyškrtnuti zahraniční komisí fakulty

Další informace: http://www.cuni.cz/erasmus/, fakultní koordinátor: dr. Dagmar Chalupová – erasmus@natur.cuni.cz, Evropská kancelář Rektorátu UK-ERASMUS http://www.cuni.cz/UK-3096.html, ERASMUS Club http://erasmusclub.natur.cuni.cz/

Požadované materiály odevzdejte  do kanceláře dr. Vágnera (příp. na mé jméno do sekretariátu KSGRR – pí Secová, Křenková) do 22. 4. 2013 do 8 hod. Konkurzní komise bude jednat na základě předložených materiálů, výsledky a další informace budou uvedeny zde do 29. 4. 2013.

16.4. 2013.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. vagner@natur.cuni.cz
katedrový koordinátor ERASMUS

Publikováno: Úterý 16.04.2013 13:10

Akce dokumentů