E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. obdržel významné ocenění Varšavské univerzity

V dubnu 2018 při příležitosti mezinárodní konference na téma 100 let geografie na Varšavské univerzitě a 125 let od založení Polské geografické společnosti převzal doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. jako první zahraniční laureát významné ocenění Varšavské univerzity.

 

 

Medaile prof. Kondraciego uděluje Wydzial geografii´i studiów regionálnych Varšavské university osobám či institucím, kteří se dlouhodobě zasloužili rozvoj výzkumu a vzdělávání v geografických oborech. Medaile je pojmenovaná po dlouholetém předním představiteli fyzické geografie, který téměř půl století byl profesorem této fakulty, několikrát vedl Polskou geografickou společnost a byl mezinárodně uznávanou osobností. Udělení medaile prof. Kondraciego právě doc. Bičíkovi bylo zdůvodněno jeho přínosem pro rozvoj spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou UK a Fakultou geografie Varšavské univerzity, za rozvoj spolupráce při společném výzkumu druhého bydlení a řešení dalších společných projektů a za dlouholetou organizaci česko-polských (později i slovenských) geografických seminářů.

Právě úzké propojení polské a československé a později české geografické obce, společné problémy a společná východiska vedou k velmi dobré a úzké spolupráci mezi oběma významnými geografickými pracovišti a umožňují i nadále rozvíjet velmi úspěšnou mezinárodní spolupráci založenou jak na aktivitách studentů, doktorandů tak i na vysoce odborné spolupráci některých výzkumných týmů z obou pracovišť.

Přírodovědecká fakulta blahopřeje doc. Ivanu Bičíkovi k získání tohoto významného ocenění.


Stránky Varšavské univerzity s reportáží ze slavnostního aktu naleznete ZDE


 

Publikováno: Středa 16.05.2018 14:35

Akce dokumentů