E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDny geografie 2015

Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography).
Čas 23.11.2015   08:00
27.11.2015   16:20
Přiložený soubor: Dny geografie_2015_podrobný program.pdf
Další soubor: Dny Geografie 2015_program.pdf
Další soubor: Dny Geografie 2015_program.png
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

V Česku tradici této akce položila Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 2014 je akce pořádáno po celém Česku. A to vždy ve 3. či 4. listopadovém týdnu.

Akce si klade za cíl prostřednictvím Dnů geografie upozornit na obrovskou šíři geografických témat a problémů, které řeší jednotlivá pracoviště a současně zdůraznit význam geografie v moderní společnosti. Právě geografie a geografové jsou jedinými badateli, kteří jsou schopni sociálně geografické i fyzicko-geografické jevy sledovat v prostoru, hodnotit prostorové dopady některých činností a sledovat a hodnotit prostorové rozdíly a podobnosti mezi regiony. Geograf tak nachází uplatnění v moderní společnosti od veřejné správy přes regionální politiku až ke sledování důsledků globálních klimatických změn, nebo příčin a důsledků povodní.

Dny geografie 2015 - podrobný program

 

Více informací o této události...

Publikováno: Pondělí 12.10.2015 22:00

Akce dokumentů