E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDen otevřených dveří 2019

V pátek a v sobotu 18. a 19. ledna 2019 proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří. Zváni jsou všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského studia.
Čas 18.01.2019   09:00
19.01.2019   15:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Aplikaci STUDUJ PŘÍRODOVĚDU NA KARLOVCE stahujte zdarma na Google Play.

Program:

 • fakulta bude otevřena v pátek 18. 1. od 9:00 do 16:00, v sobotu 19. 1. pak od 10:00 do 15:00

 

BIOLOGIE, BIOINFORMATIKA A SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY

Bakalářské studijní programy a obory: Bioinformatika, Biologie, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Ekologická a evoluční biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů

Navazující magisterské studijní programy a obory

 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • přiblížíme ti Přírodovědeckou fakultu a zejména Biologickou sekci

 • ukážeme ti PřF jako významnou vědeckou instituci, na které lze používat moderní přístrojové vybavení pro výzkum živých objektů, seznámíš se také s nově vybudovanými i plánovanými infrastrukturami – Biotechnologickým a biomedicínským centrem Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy (BIOCEV) a Kampusem Albertov

 • představíme ti studium biologických oborů postavené na modulovém systému, v rámci něhož si student sám vytváří svůj studijní plán

 • seznámíme tě s pěti bakalářskými studijními programy a obory Biologické sekce

 • řekneme ti o možnostech uplatnění absolventů v praxi

 • poradíme ti, jak se připravit k přijímacímu řízení z biologie

 • v diskuzi zodpovíme dotazy k prezentovaným informacím

KDE? Viničná 7, posluchárna Fotochemie a Zoologická posluchárna

KDY? Pátek: 10:00 11:30 13:00

Sobota: 10:00 11:30

EXKURZE NA BIOLOGICKÁ PRACOVIŠTĚ

 • umožníme ti návštěvu jednotlivých kateder Biologické sekce, které garantují navazující magisterské programy a obory a s nimi související výzkumné směry

 • necháme tě nahlédnout do specializovaných moderních celosekčních pracovišť, např. do laboratoře elektronové a konfokální mikroskopie

 • seznámíme tě detailněji se zaměřením jednotlivých vědních oborů, aktuálními tématy výzkumu i významem těchto oborů pro člověka (např. v oblasti medicíny a veterinární medicíny, ochrany biodiverzity, zemědělství, atd.)

 • zodpovíme otázky, které tě v souvislosti se studiem jednotlivých biologických oborů zajímají

KDE? sraz Viničná 7, místa setkání podle konkrétních pracovišť

KDY? Pátek: 11:30 13:00 14:30

Sobota: 11:30 13:00

 

PREZENTACE BIOCEVU

 • Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy

 • témata řešená na novém pracovišti BIOCEV

KDE? Viničná 7, 2. patro, posluchárna 204

KDY? Pátek: 11:30 13:00 14:30

Sobota: neproběhne

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY BIOLOGICKÉ SEKCE

 • více o historii, knihovním fondu, o možnostech práce s literaturou

KDE? Viničná 7, 1. patro naproti hlavnímu schodišti

KDY? Pátek: 11:30 13:00 14:30

Sobota: neproběhne

 

EXKURZE DO HRDLIČKOVA MUZEA ČLOVĚKA

KDE? Viničná 7, přízemí vpravo

KDY? Pátek:  11:30 13:00 14:30

Sobota: 11:30 13:00


 

EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bakalářský studijní obor: Ochrana životního prostředí

Navazující magisterský studijní obor

 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • seznámíme tě se strukturou a hlavními výzkumnými směry Ústavu pro životní prostředí

 • představíme ti bakalářské a magisterské studium oboru Ekologie a ochrana životního prostředí, který je výjimečný svým multidisciplinárním přístupem

 • seznámíme tě se studijními plány a hlavními výukovými směry tohoto oboru

 • řekneme ti o možnostech uplatnění absolventů v praxi

 • v diskuzi se na cokoliv můžeš ptát i současných studentů

KDE? Benátská 2, Krajinova posluchárna (druhé mezipatro)

KDY? Pátek: 9:00 12:30

Sobota: 10:00

NAŠE PROJEKTY A LABORATOŘE

 • představíme ti zajímavé terénní i laboratorní projekty našich studentů, kdy tě zároveň podrobněji seznámíme s aktuálním zaměřením jednotlivých vědních oborů (ochrana ovzduší, půdy a biodiverzity, dekontaminace vody a půd aj.)

 • umožníme ti návštěvu našich laboratoří, kde si budeš moct prohlédnout ukázky studentských vědeckých prací

KDE? Benátská 2, sraz v Krajinově posluchárně (druhé mezipatro)

KDY? Pátek: 10:00 13:30

Sobota: 11:00


 

CHEMIE, BIOCHEMIE, KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA A DALŠÍ CHEMICKÉ OBORY

Bakalářské studijní programy a obory: Biochemie, Chemie, Chemie a fyzika materiálů, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie

Navazující magisterské studijní programy a obory

 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • informace o možnostech studia chemických oborů a programů na PřF UK

KDE? Hlavova 8, posluchárna CH1

KDY? Pátek: 10:00 12:00 14:00

         Sobota: 11:00 13:00

 • vždy po úvodní přednášce budou následovat podrobnější informace k jednotlivým studijním programům. Garanti všech studijních programů Ti představí jednotlivé studijní obory/ programy zajišťované chemickou sekcí naší fakulty.

Časy jsou pro všechny obory/programy stejné:

 • pátek: 11:00, 11:30; 13:00, 13:30; 15:00, 15:30

 • sobota: 12:00, 12:30; 14:00, 14:30

Budeš mít možnost prohlédnout si naše laboratoře a speciální přístrojové vybavení používané ve špičkovém výzkumu i výuce chemie. Představíme Ti například elektronový mikroskop či možnosti využití 3D tiskárny ve výuce chemie.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky laboratoří výzkumných týmů a nejmodernějšího přístrojového vybavení budou probíhat dle harmonogramu na místě (více u hlavního stánku – posluchárna CH1).

Knihovna chemie:

 • výstava 100 let chemie u nás

 • interaktivní program

​KDE? Hlavova 8, vstup ze suterénu

KDY? Pátek: 8:00 - 15:00
           Sobota: 9:00 - 13:00


 

GEOGRAFICKÉ A DEMOGRAFICKÉ PROGRAMY

Bakalářské studijní programy a obory: Aplikovaná geografie (specializace: Fyzická geografie a geoinformatika a Sociální geografie a geoinformatika), Demografie (specializace: Demografie s historií, Demografie se sociální geografií, Demografie se sociologií, Demografie s veřejnou a sociální politikou), Geografie a kartografie, Geografie se zaměřením na vzdělávání,, Povrchová a podzemní voda, Vědy o Zemi

Navazující magisterské studijní programy a obory

V rámci Dnů otevřených dveří budete moci vyslechnout zajímavé přednášky a navštívit informační stánky jednotlivých bakalářských a magisterských studijních programů a oborů.

Informace vám podají současní studenti, dozvíte se o uplatnění geografů v praxi a zároveň si můžete v rámci doprovodného programu vyzkoušet práci geografa.
 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • informační přednáška o geografických studijních programech a oborech

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna

KDY? Pátek: 10:00 13:00

Sobota: 12:00

 

INFORMAČNÍ STÁNKY

 • informace o studiu, přijímacích zkouškách, nabízených geografických programech a oborech, uplatnění absolventů

KDE? Albertov 6, 1. a 2. patro chodba

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 10:00–15:00

KNIHOVNA GEOGRAFIE

Komentovaná prohlídka. Přijďte si prohlédnout knihovnu geografie!

KDY? Albertov 6, 2.patro
KDY? Pátek 18.1. od 12:00, 13:00 a 14:00
           Sobota neproběhne.


DOPROVODNÝ PROGRAM

GEOLAB

 • interaktivní aktivity umožňující vyzkoušet si práci geografa

 • Geografické rozhledy – popularizační ale odborný recenzovaný časopis představující paletu toho, čím se geografové a demografové zabývají, přijde si pro vybrané výtisky Geografických rozhledů zdarma!

 

KDE? Albertov 6, 2. patro chodba

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 10:00–15:00

 

Cyklus přednášek Geografické sekce v Pravé rýsovně

KDE? Albertov 6, Pravá rýsovna (3. patro)

KDY? Pátek:

9:00–10:00

 • O čem vyprávějí půdy?

11:00–12:00

 • V pasti populismu: pohled geografa

14:00–15:00

 • Jak nám demografie odkrývá svět kolem nás?

15:00–16:00

 • Dálkový průzkum Země

Sobota:

9:00–10:00

 • Jak nám demografie odkrývá svět kolem nás?

10:00–11:00

 • Dálkový průzkum Země

13:00–14:00

 • V pasti populismu: pohled geografa

14:00–15:00

 • O čem vyprávějí půdy?

 

Výstava Svět geografie

KDE? Albertov 6, 2. patro chodba

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 10:00–15:00

 

Geografická kavárna

 • poseďte s geografy, nabídněte si kafíčko a prohlédněte si, co při studiu vytvářejí studenti a co produkují místní vědci, zároveň si můžete se současnými studenty geografie popovídat o studijních oborech, zahraničních stážích, studentském životě i jejich dalších zkušenostech

KDE? Albertov 6, posluchárna Levá rýsovna (3. patro)

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 10:00–15:00

 

EGEA

 • prezentace geografického spolku EGEA (aneb vysoká škola není jen o sezení na přednáškách)

KDE? Albertov 6, 2. patro chodba

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 10:00–15:00


 

GEOLOGIE, GEOTECHNOLOGIE, VĚDY O ZEMI A DALŠÍ GEOLOGICKÉ OBORY

Bakalářské studijní programy a obory: Geologie, Geologie se zaměřením na vzdělávání, Geologie s klasickou archeologií, Geotechnologie, Hospodaření s přírodními zdroji, Praktická geobiologie, Vědy o Zemi

Navazující magisterské studijní obory

 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • představíme ti bakalářské studijní programy a obory

 • seznámíme tě s možnostmi pokračování po ukončení bakalářského studia a s uplatněním absolventů

 • přiblížíme ti jednotlivé ústavy geologické sekce, jejich vědeckou a pedagogickou činnost a progresivní trendy v geologickém i interdisciplinárním výzkumu

 • po informační přednášce bude následovat exkurze po pracovištích geologické sekce, prohlédneš si specializovaná moderní pracoviště jako jsou např. Centrum výzkumu stabilních izotopů nebo Laboratoř mikrosondové analýzy; představíme ti vybavení, které umožňuje špičkový výzkum a současné je využíváno v rámci výuky

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna

KDY? Pátek: 11:00 prezentace, 12:00 prohlídka

Sobota: 11:00 prezentace, 12:00 prohlídka

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

KDE? Albertov 6, 1. suterén vlevo

KDY? Pátek a Sobota: 10:00 do poslední komentované prohlídky

Komentované prohlídky muzea:

Pátek: 12:30 - 14:30
Sobota: 12:30 - 14:00

 

KDE? Albertov 6, 1. patro

KDY? Pátek a Sobota: 10:00 do poslední komentované prohlídky

Komentované prohlídky muzea: 

Pátek: 13:00 - 15:00
Sobota: 13:00 - 14:30

 

 • Geologie všemi smysly, interaktivní program

KDE? Albertov 6, přízemí a 1. patro

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 10:00–15:00

 

 • Představení studijního oboru "Aplikovaná geologie" (specializace hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika) s ohledem na uplatnění absolventů

KDE? Mineralogická posluchárna (Albertov 6, 1. patro)

KDY? Pátek: 12:45–13:30

Sobota: 12:45–13:30


Spojení MHD:

 • Benátská 2, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Palackého nám./ TRAM č. 14, 18, 24 do zastávky Botanická zahrada

 • Viničná 7, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Palackého nám./ Metro trasa C do stanice I.P.Pavlova + BUS č. 291 do zastávky Viničná

 • Albertov 6, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Palackého nám./ TRAM č. 7, 14, 18, 24 do zastávky Albertov

 • Hlavova 8, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Palackého nám./ TRAM č. 7, 14, 18, 24 do zastávky Albertov


 

 

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 03.01.2019 11:05

Akce dokumentů