E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČtyři absolventi Geografické sekce PřF UK zaujali přední místa v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie

V jubilejním 10. ročníku soutěže Studentská vědecká práce, který se konal dne 25. srpna 2014 v rámci 23. Sjezdu České geografické společnosti a 16. Kongresu Slovenskej geografickej spoľočnosti se umístili na předních místech hned čtyři studenti z různých kateder Geografické sekce PřF UK.

IMG_2843.JPG
.

Vítězka kategorie BP Lenka Havelková. Foto: Radim Fiala

V kategorii diplomové práce získala první místo Kateřina Šťovíčková z katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK s prací „Hodnocení fragmentace krajiny ve vztahu k dálkovým migracím“ (školitel: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.). Na druhé pozici se umístil Martin Dvořák Univerzity Palackého v Olomouci s prací „Ovlivnění krajinné struktury Urbanické brázdy těžbou štěrkopísků“ (školitelka: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.). Třetí místo pak obsadil Lukáš Marek rovněž z katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK s prací „Analýza stabilitních podmínek při silných srážkách v ČR“ (školitel: RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.).

IMG_2750.JPG
.

Porota soutěže. Foto: Radim Fiala


V kategorii bakalářské práce obsadili první místo společně Lenka Havelková s prací „Rozvoj mapových dovedností v dějepisu, matematice a biologii“, která vznikla na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK (školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.), a Jan Šimbera s prací „Vymezování funkčních regionů v prostředí GIS“ z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK (školitel: Mgr. Zuzana Žáková). Třetí místo získala práce Petra Holíka z Masarykovy univerzity s názvem „Hydromorfologický průzkum řeky Moravy se zaměřením na Strážnický meandr“ (školitel: Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D., Ph.D.).

 

Soutěže se účastnilo celkem 33 studentů z 8 geografických pracovišť z celého Česka. Komise hodnotila každou práci z hlediska obsahové stránky (inovativnosti tématu, vědecké povahy tématu atd.), ale i formální správnosti, v neposlední řadě hrála roli i samotná prezentace práce. Ocenění studenti získali finanční odměnu, všichni soutěžící navíc dostali možnost účastnit se odborného i společenského programu právě probíhajícího sjezdu České geografické společnosti a kongresu Slovenskej geografickej spoľočnosti, kterou řada z nich využila.

IMG_3000.JPG
.

Cenu vítězce dkategorie diplomová práce Mgr. Kateřině Šťovíčkové předává cenu prof. Tadeusz Siwek. Foto: Radim Fiala

Publikováno: Pátek 05.09.2014 13:35

Akce dokumentů