E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánek Petra Pavlínka v Economic Geography

Vysoce prestižní americký časopis Economic Geography publikoval článek prof. RNDr. Petra Pavlínka, Ph.D. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Článek Petra Pavlínka se kriticky zabývá otázkou globalizace průmyslového výzkumu a vývoje na příkladu automobilového průmyslu a dokazuje velice omezený rozvoj automobilového výzkumu a vývoje ve střední a východní Evropě v posledních dvaceti letech. Důvodem je ovládnutí automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě zahraničními automobilkami a dodavatelskými firmami, které dlouhodobě koncentrují rozhodující část výzkumu a vývoje v domácí ekonomice a pouze minimum v zahraničí. Článek tak dokazuje omezenost teze o globalizaci výzkumu a vývoje.

Economic Geography publikuje odborné články “přispívající k teoretickému rozvoji a debatám široce pojaté ekonomické geografie”.

Pavlínek, P. (2012) The Internationalization of Corporate R&D and the Automotive Industry R&D of East-Central Europe. Economic Geography 88(2): 279-310. (WOS, IF2011 = 3.975).

 

Auto vývoj

Ilustrační fotografie

 

Celý článek: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1944-8287.2012.01155.x/full

 

 

 

Publikováno: Úterý 19.06.2012 00:00

Akce dokumentů