E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČeši žijící v zahraničí: Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky

Tým Geomigrace z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje bude s dalšími členy řešitelského kolektivu prezentovat závěry výzkumu Češi žijící v zahraničí: Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky.

Tento aplikovaný výzkum zpracovávaný pro Ministerstvo zahraničních věcí v rámci agentury TAČR hledal mimo jiné odpovědi na otázky: Kdo jsou současní čeští krajané? Jaké mají vazby na ČR? Co potřebují od českého státu a jak mohou a chtějí být pro Česko přínosem?

Seminář se bude konat ve středu 23.11. od 14 hodin v Poslanecké sněmovně.

 

Součástí semináře bude i panelová debata zástupců klíčových institucí – hlavních aktérů krajanské politiky:

Ing. Roman Bělor, předseda Podvýboru pro styky s krajany, Poslanecká sněmovna PČR
Ing. Tomáš Czernin, bývalý předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Senát PČR
JUDr. Jiří Krátký, M.A., zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Mgr. Ladislav Bánovec, ředitel odboru mezinárodních vztahů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Bc. Pavel Dymeš, oddělení přesídlování a integrace azylantů (odbor azylové a migrační politiky), Ministerstvo vnitra ČR

Executive summary výzkumného projektu, pozvánku s programem a výzkumné zprávy jsou v pdf verzi dostupné na webových stránkách našeho projektu  https://www.cestikrajane.cz/.

 

Eva Janská a členové výzkumného týmu

Mgr. Veronika Beranská, Ph.D.; Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.; Markéta Doležalová, PhD; prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.; Kristýna Janurová, M.A; Olga Löblová, PhD, Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.; Mgr. Kateřina Zachová

Publikováno: Úterý 22.11.2022 10:45

Akce dokumentů