E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníB L A H O P Ř E J E M E

Bc. Miroslav Šifta získal od JM rektora UK Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia v bakalářském cyklu.

 

Dne 28. 2. 2013 na zasedání Vědecké rady UK v Malé aule Karolina převzali z rukou JM rektora ceny nejlepší absolventi Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2011/2012. Z 21 nominovaných získalo cenu 9 absolventů, z toho 4 z Přírodovědecké fakulty.

Cenu rektora UK může každoročně obdržet jeden z absolventů lékařských oborů (Cena prof. MUDr. Karla Weignera), společenskovědních oborů (Cena prof. JUDr. Karla Engliše), přírodovědných oborů (Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského), teologických oborů (Cena Josefa Dobrovského) a učitelského studia (Cena prof. PhDr. Václava Příhody).

 

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia získal v kategorii absolventů bakalářského studia Bc. Miroslav Šifta (dnes student navazujícího magisterského studia v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj).

 

Miroslav Šifta absolvoval bakalářské studium v oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a s bakalářskou prací "Hodnocení potenciálu pro formování regionální identity Frýdlantska" se v loňském roce umístil na 1. místě v celostátní geografické soutěži o nejlepší studentskou vědeckou odbornou práci (SVOP). Miroslav Šifta se již v bakalářském studiu zapojil do aktivit týmu pro výzkum v kulturní a historické geografii (KUHIG) při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, participuje na řešení grantového projektu GA ČR Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou i aktivitách Výzkumného centra historické geografie.

 

Po loňském úspěchu Mgr. Michala Pitoňáka, který získal Cenu prof. Příhody za nejlepšího absolventa učitelského studia v roce 2010/2011 (v kategorii absolventů magisterských programů) jde o druhé významné ocenění našich absolventů učitelství geografie.

Publikováno: Pondělí 04.03.2013 18:35

Akce dokumentů