E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNelimitovaná licence GIS ESRI na Univerzitě Karlově

U příležitosti své návštěvy České republiky podepsal na začátku listopadu 2004 prezident ESRI Jack Dangermond s prorektorem UK pro rozvoj Doc. Stanislavech Štechem univerzitní licenční smlouvu (Institute of Higher Education Master Site License Agreement) na počtem neomezené provozování softwaru od ESRI. Univerzita Karlova v Praze se tak stala první vysokou školou v ČR, která podepsala licenční smlouvu na počtem nelimitované využití software geoinformačních systémů (GIS) firmy ESRI. Univerzitní licenční smlouva spočívá v možnosti využívání software ESRI neomezeně na jakémkoli pracovišti univerzity. GIS podporuje nejen rozvoj, ale i komunikaci mezi nejrůznějšími vědeckými disciplínami a je tedy významným integračním prvkem v činnosti každé univerzity.

Mezi poskytnuté aplikace patří zejména ArcGIS Desktop a jeho nadstavby, ArcSDE pro správu geodat v relační databázi, ArcGIS Server pro publikaci GIS na internetu/intranetu, ArcPad pro práci v terénu a nástroje pro vývojáře (MapObjects, ArcGIS Engine).

GiS

Licence je přístupná pro všechna pracoviště Univerzity Karlovy v Praze na základě vyjádření jejich zájmu. V současné době ESRI produkty využívají na různých úrovních zejména akademičtí pracovníci a studenti Přírodovědecké fakulty. Zatím v menší míře se začíná GIS používat na Matematicko-fyzikální fakultě, Fakultě sociálních věd, Fakultě humanitních studií a v Centru pro otázky životního prostředí. Pro zdárný provoz této licence byl zvolen kolektiv pracovníků UK, který zajišťuje distribuci aplikací a dbá na dodržování stanovených pravidel. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte RNDr. Přemysla Štycha z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK, telefon: 221951406, e-mail: stych@natur.cuni.cz
 

Akce dokumentů