E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO Alianci 4EU+

Aliance 4EU+ je strategickou dohodou o partnerství šesti předních evropských univerzit: Heidelberg Universität, Sorbonne Université, University of Warsaw, University of Milan, University of Copenhagen a Univerzity Karlovy.

Aliance usiluje o dosažení špičkové kvality výzkumu, výuky, vzdělávání i podpůrné administrativy a o vytvoření společné infrastruktury pro výzkumníky, studenty a zaměstnance všech partnerských institucí. 

Dohoda navazující na již existující dvou či vícestrannou spolupráci mezi čtyřmi univerzitami (Heidelberg Universität, Sorbonne Université, University of Warsaw, Univerzita Karlova) byla uzavřena v březnu 2018. Cílem je dosavadní spolupráci posunout na novou úroveň a rozšířit ji.

Koncem roku 2018 se aliance rozšířila o další dvě excelentní výzkumné univerzity: University of Milan a University of Copenhagen, a získala název 4EU+.

V pilotní výzvě Evropských univerzit vyhlášené Evropskou komisí v roce 2019 se Alianci 4EU+ podařilo získat grant na podporu vzájemné spolupráce, jejímž cílem je zkvalitnit výuku založenou na výzkumu.

 

Aktuality 4EU

Soubory

 

 

 

Akce dokumentů