E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518

Nejstarší mapa Českého království vznikla jako první ve střední Evropě. Jejím ideovým autorem byl mladoboleslavský lékař Mikuláš Klaudyán (? - 1521), který vycházel ze vzoru cestovních map od Erharda Etzlauba. Na doposud vytvořených mapách bylo ovšem České království znázorněno příliš schematicky, Klaudyánova mapa se tak stala první nejlepší podrobnou mapou Českého království. Originálních výtisků však nebylo mnoho, proto byly pořizovány nákladné rukopisné kopie (jejichž faksimile najdete jako součást balení).

Balení obsahuje celkem 7 mapových faksimilí a 1 brožuru se stručnými informacemi o Klaudyánově mapě Čech v českém i anglickém jazyce. V balení naleznete následující faksimile:

1) KLAUDYÁN, Mikuláš. [Ilustrovaný jednolist s mapou Čech]

Měřítko přibližně 1 : 685 000

rozměr listu: 126 x 64 cm

2) [KLAUDYÁN, Mikuláš] Behemer Künigreich mit Bergen und Waelden gerings umb beschlossen.

Měřítko 1 : 850 000

rozměr listu: 31 x 38,3 cm

3) [KLAUDYÁN, Mikuláš. Království české]

Měřítko 1 : 850 000

rozměr listu: 34 x 45,5 cm

4) ZALTIERI, Bolognio. Lectoribus En Bohemiae noua, et exacta descriptio eius Civitatatibus, Castris, et Vicis. Est ut videtur tota circumuallata Sylvis, et Motibus, ac fere tota irrigata ab Albi flumine. Eius Metropolitana civitas est Praga. Subdita est familiae Austriae.

Měřítko 1 : 640 000

rozměr listu: 68,6 x 50,2 cm

5) Anonym. [Klaudyánova mapa Čech]

Měřítko neuvedeno.

rozměr listu: 144,7 x 62,5 cm

6) Anonym [Klaudyánova mapa Čech]

Měřítko neuvedeno

rozměr listu: 153,5 x 86,5 cm

7) KREIBICH, František Jakub Jindřich. COPIA ab antiquissima MAPPA REGNI BOHEMIAE qua asservatur in Bibliotheca apiscopali Litomeric.

Měřítko: 1 : 685 000

rozměr listu: 101,8 x 64,4 cm


Cena:                           590 Kč

Lze objednat:             přes mapcol@natur.cuni.cz nebo telefonicky +420 221 951 967. Při odesílání                                                   poštou se k ceně přičte poštovné dle aktuálního ceníku ČP.

Prodejní místa:          Mapová sbírka, PřF UK, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Ukázka jedné z map v balení

 

Akce dokumentů