E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Anna Dvořáčková

 

RNDr. A. Dvořáčková
(Zdroj: Ing. Vratislav Dvořáček)

RNDr. Anna Dvořáčková (roz. Kastlová) se narodila 6. 6. 1908 v obci Železnice u Jičína do rodiny inspektora traťové distance ČSD. V roce 1914 nastoupila na základní školu v Mezimostí. Měšťanskou školu navštěvovala nejdříve ve Veselí nad Lužnicí a později v Jičíně, kde svoje středoškolské vzdělání ukončila 8. třídou na tamním gymnáziu. V roce 1927 byla zapsána na Filosofickou fakultu Karlovy Univerzity, na které složila pedagogickou zkoušku. Později úspěšně absolvovala obory v kombinaci dějepis - latina, franština a dějepis - zeměpis. V letech 1933 až 1938 vyučovala Anna Dvořáčková na několika gymnáziích, kde se seznámila s budoucím manželem dr. Františkem Dvořáčkem. V rámci Československé akademie věd působila nejprve v Kabinetu Zdeňka Nejedlého a od roku 1953 v Kabinetu pro kartografii, kde spolupracovala s prof. Karlem Kuchařem. Do důchodu odešla roku 1968. Anna Dvořáčková zemřela po těžké rakovinové nemoci dne 6. 6. 1985.

 

 

Podrobné životopisné údaje a fotografii laskavě poskytl syn Ing. Vratislav Dvořáček.

 

Díky licenční smlouvě uzavřené s dědici autorských práv může Mapová sbírka zpřístupňovat plné texty dr. Anny Dvořáčkové. Pro příklad lze uvést podrobný popis Mollovy mapové sbírky, který zpracovala společně s prof. Karlem Kuchařem.

 

Literatura

KUDRNOVSKÁ, Olga. Za Annou Dvořáčkovou. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 1986. ISSN 0232-0916.

KUCHAŘ, Karel a Anna DVOŘÁČKOVÁ. Mapová sbírka B.P. Molla v Universitní knihovně v Brně. 1. vyd. Praha: SPN, 1959. 563 s. Dostupné z: http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=1150249&silo_library=GEN01

 

 

Akce dokumentů