E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeobibline

 

Geobibline

  • Databáze Geografická bibliografie ČR online obsahuje 227 193 (stav k 28.11 2019) bibliografických záznamů bohemikálních geografických a kartografických dokumentů.
  • V souvislosti s prací na projektu TEMAP byl časový záběr (původně pro 20. století) rozšířen k počátkům knihtisku (1450-).
  • Databáze obsahuje knihy, kartografické dokumenty, seriály, články z časopisů a sborníků, elektronické dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce i šedou literaturu.
  • K záznamům jsou připojovány objekty (mapy, články, obálky periodik), URL adresy plných textů a jsou zde odkazy do Google books.
  • Zoomovatelné mapy se doplňují od roku 2012 z projektu TEMAP.

Databáze je dostupná z: http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-b-0&local_base=cks02

Základní informace o projektu jsou dostupné z: http://www.geobibline.cz/cs

 

Geografická bibliografie ČR online (Zdroj: Geobibline.cz)

 

 

Akce dokumentů