E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTřetí vojenské mapování 1:25 000

 

Mapová sbírka PřF UK vlastní cenné originální rukopisy topografických sekcí 1:25 000 Česka (3. vojenské mapování, 1876-1879) převzaté spolu s dalšími 30 000 dokumenty za 1. republiky z vídeňského archivu.

Listy topografických sekcí jsou zapsány v přírůstkové knize, zkatalogizovány v katalogu Mapové sbírky a byly zpřístupněny v Digitálním univerzitním repozitáři, dnes již na Digitalizaci Univerzity Karlovy.

 

Dr. Ivan Kupčík potvrzení o vlastnictví topografických sekcí 1:25 000 v Mapové sbírce PřF UK

 

Katalogový strojopisný lístek topografických sekcí 1:25 000 z lístkové kartotéky Mapové sbírky PřF UK

 

Přehled 236 rukopisných originálů topografických sekcí 1:25 000 vlastněných Mapovou sbírkou PřF UK

 

Ukázka bibliografického záznamu rukopisného listu topografické sekce v katalogu Mapové sbírky.

(ostatní jsou dostupné z katalogu)

RAKOUSKO-UHERSKO. Militärgeographisches Institut. Gradkartenblatt. Zone 9 Colonne XVIII Section SW  [rukopis]. 1882. 1 mapa.

 

Literatura k rukopisným originálům 3. vojenského mapování:

BOGUSZAK, František a Jan, CÍSAŘ. Mapování a měření českých zemí od poloviny 18. století do počátku 20. století. Praha: Ústřední správa geodézie a kartografie, 1961. 80 s.

KUCHAŘ, Karel. Mapové prameny ke geografii Československa. Acta Universitatis Carolinae : Geographica, 1967, roč.  2, s. 57-97. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/kuchar/index.php/zpravy/summary/7-clanky/155-mapove-prameny-ke-geografii-ceskoslovenska

KUCHAŘ, Karel. Naše mapy odedávna do dneška. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. 129 s.

KUPČÍK, Ivan. Z dějin geodézie a kartografie. Z pozůstalosti mapových originálů III. vojenského mapování. Geodetický a kartografický obzor, 1976, roč. 22, č. 5, s. 147-148. Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok197605.pdf

KUPČÍK, Ivan. The State Map Collection in Prague. Imago Mundi. 1983, roč. 35, č. 1, s. 103-104. ISSN 0308-5694. Dostupné pro PřF UK z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03085698308592560#.VWbKzv4w-mQ

MIKŠOVSKÝ, Miroslav a Bohumil ŠÍDLO. Topografické mapování našeho území ve 20. století. In: 14. kartografická konference. Úloha kartografie v geoinformační společnosti, 11. – 13. září 2001 v Plzni. Plzeň, 2001 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://gis.zcu.cz/kartografie/konference2001/sbornik/miksovsky/miksovsky_referat.htm

NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování: vybrané problémy první české katalogizace. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2015. ISSN 0232-0916.

 

 

Akce dokumentů