E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDigitální repozitář

 

V Digitálním univerzitním repozitáři jsou díky finanční podpoře MK ČR z projektu TEMAP programu NAKI zpřístupňovány digitalizované mapy z fondu Mapové sbírky.

V současné době probíhá pozvolný import digitalizovaných map do online knihovny Kramerius, která Digitální univerzitní repozitář výhledově nahradí. Mapy bude možné prohlížet a stahovat ve vysokém rozlišení (300 DPI) a formátu JPEG2000 bez vodoznaků.

 

Prof. Günter Schilder, významný historik kartografie a zakladatel projektu Explokart, o digitálním repozitáři Mapové sbírky PřF UK řekl:

„Prohlédl jsem si prostřednictvím digitálního katalogu Mapové sbírky mapy a byl jsem ohromen bohatostí a rozmanitostí sbírky. Ve většině případů bylo velmi užitečné prohlédnout si také obraz mapy, který je na dosah ruky. Gratuluji, že jste již tak daleko s lepší dostupností kolekce. Podle mého názoru jste jedním z průkopníků v Evropě v této oblasti!“

 

Sbírka digitalizovaných map

  • Digitální sbírka čítá 68 227 digitalizovaných map, které tvoří 31 666  digitálních objektů, a je dostupná 24 hodin denně.
  • Mapy jsou dostupné ve formátu JPEG 2000 v rozlišení 72 DPI pod ikonkou FULLTEXT.
  • Obrázky lze zoomovat.
  • Zdigitalizováno 91 atlasů: 67 nakladatelských a 24 sběratelských atlasů.
  • Z popisných metadat lze vyhledávat ve dvou rozhraních, v jednoduchém a pokročilém, podle polí: název, autor (invertovaně), sekundární autoři, předmětové heslo, vydavatel, rok vydání, žánr/forma a jazyk.
  • Záznamy můžete také pouze listovat a prohlížet si metadata ve třech formátech.
  • Nápověda je napravo nahoře pod otazníkem.
  • Přístup je umožněn v českém i anglickém jazyce.

 

Digitální repozitář je dostupný z http://repositar.cuni.cz.

 

Od dubna 2016 umožňuje digitální repozitář také geografické vyhledávání pomocí ohraničení oblasti na podkladové mapě.  Hledání je možné omezit také podle data vydání mapy na časové ose. Pro přímý odkaz využijte adresu http://mapy.repozitar.cuni.cz. Geografické vyhledávání je dostupné i v anglickém jazyce.

Geografické vyhledávání v univerzitním repozitáři

 

Mapová sbírka zpřístupňuje také digitální glóby ve 2D a 3D podobě, a to prostřednictvím mapového portálu http://www.mapovasbirka.cz/globy.

 

MF. [Plasy] [rukopis]. 1647. Výřez z mapy. (Zdroj: Mapová sbírka)

 

 

Akce dokumentů