E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOA časopisy z databází Scopus a Web of Science

 

Tabulka s hodnocenými OA (Openaccess) časopisy z databází Scopus a Web of Science (autorkou je Petra Dědičová): https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=566D4BA91FD7763A!350&ithint=file%2cxlsx&app=Excel&authkey=!AIflpx_ruk6VWZc
 

     

Publikováno: Pondělí 13.10.2014 11:00

Akce dokumentů