E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPravidla psaní odborného článku

Elektronická příručka

Na elektronickém portálu Masarykovy univerzity je přístupná publikace Jiřího Kratochvíla Pravidla psaní odborného článku. Shrnuje základní doporučení a pravidla pro psaní odborného článku, která by měli potenciální autoři dodržovat, aby minimalizovali riziko nepřijetí článku. V materiálu jsou po formální i obsahové stránce komentovány jednotlivé části odborného článku. Součástí publikace je i popis publikačního procesu od výběru časopisu, v němž autor chce publikovat, až po obdržení výsledku recenzního řízení. Publikace je především určena čtenářům z lékařských a přírodovědných oborů.

Publikováno: Středa 21.09.2011 14:40

Akce dokumentů