E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZpracování starých map Vltavy - pozvánka na workshop

zveme Vás co nejsrdečněji k návštěvě on-line workshopu Zpracování starých map Vltavy. Workshop je pořádán v rámci projektu Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky, NAKI II DG18P02OVV037. Grant představuje spolupráci Katedry geomatiky, Fakulty stavební ČVUT v Praze s Přírodovědeckou fakultou UK a dalšími externími spolupracovníky.

 Od 18. 11. 2020 se můžete seznámit s průběhem projektu v oblasti zpracování starých map, plánů, fotografií a dalších materiálů do podoby rastrových mozaik, vektorových vrstev v GIS, 3D modelů krajiny a budov, databází zájmových objektů, fotorealistických vizualizací i fyzických 3D modelů zaniklé krajiny.

 Záznamy přednášek s doprovodnými prezentacemi jsou přístupné na adrese:

https://vltava.fsv.cvut.cz/workshop/

nebo

https://vltava.fsv.cvut.cz/workshop.html

Za projektový tým

Jiří Cajthaml, Tomáš Janata, Jiří Krejčí, Jan Pacina, Růžena Zimová (Katedra geomatiky FSv ČVUT)
Vojtěch Pavelčík (spolupracovník projektu, http://stara-vltava.cz/)
Libor Elleder (spolupracovník projektu, ČHMÚ)

Publikováno: Pátek 27.11.2020 19:00

Akce dokumentů