E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel RNDr. Ivan Kupčík

Ve věku nedožitých 79 let zemřel RNDr. Ivan Kupčík, nestor dějin české i středoevropské kartografie a bývalý kurátor Mapové sbírky.

Ivan Kupčík (* 1.4.1943, † 3.3.2022)

RNDr. Ivan Kupčík, historický kartograf se zaměřením na dějiny kartografie českých zemí a středoevropské oblasti, se narodil 1. dubna 1943 v Pardubicích. Studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Katedře kartografie a fyzické geografie, kterou ukončil v roce 1972 obhajobou diplomové práce Česká a slovenská úřední kartografie 1914-1945. Téma následně rozšířil a o rok později obhájil jako rigorózní práci. Pracoval v oddělení kartografie Geografického ústavu ČSAV a v oddělení historické geografie Ústavu československých a světových dějin ČSAV. V letech 1971 až 1978 pak doktor Kupčík působil jako kurátor Státní sbírky mapové. Poté emigroval do Německa. Od roku 1980 působil v Bayerisches Hauptstaatsarchiv v Mnichově. V letech 1993 až 2006 přednášel historickou kartografii na Fakultě dějin a dějin umění mnichovské Ludwig-Maximilian University.

 

Vědecká a publikační činnost

Doktor Kupčík byl odborníkem na dějiny tematických map, toponymii, ikonografii portolánových map a historii tzv. map poutnických cest. Byl autorem řady odborných historicko-kartografických publikací, například Alte Landkarten  (Hanau, 1989), Cartes géographiques anciennes (Paris, 1981), Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci (Olomouc, 2010). Působil jako dopisující redaktor časopisu mezinárodní společnosti pro dějiny kartografie Imago Mundi, kde mimo jiné publikoval článek o Mapové sbírce (Imago mundi, roč. 35/1983, s. 103-104). Pracoval také v mezinárodní organizaci Bibliographia Cartographica.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 10.03.2022 16:30

Akce dokumentů