E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava: Vltava, proměny historické krajiny

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás srdečně zve na výstavu o proměnách krajiny okolo Vltavy v moderní době
Čas 04.05.2023   17:00
01.10.2023   18:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Výstavu připravuje Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy na základě výzkumného projektu Fakulty stavební ČVUT a Přírodovědecké fakulty UK, který v roce 2022 zdokumentoval proměny říční krajiny v moderním období v kontextu různých událostí. Zabýval se historickými prameny, zejména průběhem procesu splavnění Vltavy a výstavbou vltavské kaskády, která ovlivnila stávající vodní režim, lodní dopravu, vývoj krajiny a obcí přilehlých k břehům řeky.

Na výstavě budou prezentovány první mapy, jejichž autoři – především Kryšpín Fuk, opat strahovského kláštera, usilovali již v 17. století o splavnění Vltavy, horního i dolního toku. Návštěvníci se kromě historických map budou moci seznámit s modely parníků a lodí, které pluly po Vltavě.

Výstavu můžete navštívit od středy do neděle mezi 10:00 až 18:00 hodinou

Zdroj: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Pozvánka na slavnostní otevření výstavy

 

Publikováno: Čtvrtek 27.04.2023 09:00

Akce dokumentů