E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava: Pražská předměstí

Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole se přesouvá na své cestě na Albertov! Zveme vás na již třetí zastávku výstavy, která je jedním z výstupů stejnojmenného tříletého projektu podpořeného v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky. Výstava se věnuje proměnám sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do současnosti.
What
  • vystava
Čas 30.08.2022   00:00
05.12.2022   23:00
Jméno
Kontaktní telefon 221 951 972
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Projekt je zaměřen na hlavní město Prahu, které je nejvýznamnějším sídelním prvkem v České republice přispívajícím k utváření národní a regionální identity a zároveň centrem kultury evropského i světového významu. Hlavním cílem projektu je popsat a vysvětlit proměny sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do dnešní doby. Charakteristickým znakem projektu je využití historických statistických dat, která nebyla doposud kartograficky prezentována a zpřístupnění výsledků výzkumné práce v rámci infrastruktury prostorových informací (SDI) a otevřených dat poskytovaných prostřednictvím internetového mapového serveru široké odborné veřejnosti. Dílčí cíle projektu vycházejí především ze specifického zaměření programu NAKI II a zaměřují se na výzkum geografického vývoje sídelního areálu (Prahy), sociálně kulturní kontinuitu území a jejich prezentaci a zpřístupnění veřejnosti doma i v zahraničí. Spočívají v digitalizaci a veřejném zpřístupnění historických populačních dat a kartografických dokumentů, vytvoření nových specializovaných veřejných databází statistických a prostorových dat (geodatabází) pro historické hranice Prahy a její čtvrti, naplnění SDI a mapového serveru. Výsledky budou prezentovány ve formě čtyř sad specializovaných map, Historického populačního atlasu Prahy, výstavy, prezentací na mezinárodních konferencích, odborných článků a uspořádání závěrečné vědecké konference.

Výstavu můžete navštívít v předsálí Mapové sbírky od 5. září až do 5. prosince 2022

Pro více informací navštivte webové stránky projektu Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole: https://www.prazskapredmesti.cz/cs/uvod-k-projektu

Více informací o této události...

Publikováno: Úterý 30.08.2022 00:00

Akce dokumentů

Kategorie: