E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou zahájena

Fotografie z vernisáže, která proběhla 28. 5. 2019

Výstava Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou zahájena.

V úterý v podvečer proběhla za účasti prorektora pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy prof. Jana Royta slavnostní vernisáž výstavy Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou, na níž spolupracovala Mapová sbírka PřF UK s Národní knihovnou ČR.

Výstavu uspořádanou k 260. výročí narození P. F. J. J. Kreibicha (1759–1833) uvedl Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Zvláště vyzdvihl úlohu Přírodovědecké fakulty při popisu, uchování a digitalizaci kartografického kulturního dědictví. Následovala krátká zdravice PhDr. Evy Novotné, ředitelky Mapové sbírky, jež stručně pohovořila o univerzitní kolekci Kreibichových rukopisných a tištěných map a připomněla osobnost albertovského vědce doc. Ludvíka Muchy, jenž se Kreibichem detailně a dlouhodobě zabýval. Poté se již slova ujal autor výstavy PhDr. Jan Sobotka, který vysvětlil ideové záměry výstavy a spojitost mezi Klementinem a osobností tohoto velkého kartografa. Přítomen byl i Mgr. Karel Havelka, duchovní ze Žitenic, kde P. Kreibich celý život působil. Poté si již hosté prohlédli výstavu a originály map, které dosud nebyly vystaveny na veřejnosti.

Výstava potrvá do 4. 7. 2019 v Galerii Klementinum (vchod B2 z Mariánského náměstí),   

út–ne  10.30–18.00.

Publikováno: Čtvrtek 30.05.2019 11:15

Akce dokumentů