E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoupis vedut vzniklých do roku 1850 : Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Kolektivní dílo zaměstnanců Mapové sbírky PřF UK a Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR vyšlo v edici Soupis vedut vzniklých do roku 1850 v nakladatelství MV ČR. Veduty jsou veřejně dostupné v české databázi vedut: http://veduty.bach.cz/veduty.

Kniha představuje 1 500 odborně popsaných, zpřístupněných a zdigitalizovaných vedut z grafických
listů, z alb měst, z map, atlasů i starých tisků z unikátní Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK.
Veduta je charakterizována jako topograficky přesný pohled na město či krajinu. Městské veduty
vznikaly také snadněji než plány měst a patří mezi významné prameny historické geografie i
kartografie. Kniha obsahuje úvodní texty editorky a ředitelky Mapové sbírky. Data jsou číselně řazena
a strukturována popisem znázorněného obrazu a lokace na vedutě, legendou, zemí, citací,
autorizovanými jmény primárních i sekundárních autorů díla, datem, technikou zpracování a
přesnými rozměry díla i rámečku. Primárně byly zpracovány unikátní veduty od 16. do 18. století,
které většinou nejsou obsažené v databázi českých vedut (veduty.cz). Hlavní pozornost byla
věnována autorům seskupeným kolem dvora císaře Rudolfa II. Jako byli G. Braun, E. Sadeler, J.
Hoefnagel či M. Merian. Poprvé také popisuje samostatně veduty z Münsterovy Kosmografie. K
dalším významným autorům, jejichž díla zachycuje kniha, patří J. Zinzerling, A. Ortelius nebo A. W.
Ertl. K větším uceleným albům vedut přináležíí díla J. Peeterse a G. Bouttatse zachycující především
opevnění v dobách Velké turecké války (1683-1699). Jedinečný soubor kraňských (dnes zejména
slovinských) vedut vytvořil baron J. W. Valvasore. Veduty byly také kompletně zdigitalizovány a s
metadaty zpřístupněny v databázi http://veduty.bach.cz/veduty. Konverze dat mezi knihovnickým a
archivním programem trvala téměř 2 roky. Kniha obsahuje na 150 ilustrací, které doprovázejí popisy
na 815 stranách. Kromě popisů je kniha doplněna bohatým aparátem rejstříků (zemí, lokalit, autorů,
nakladatelů).


WANNER, Michal, HORA, Josef a Eva NOVOTNÁ, ed. Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek V/1,
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Praha: Odbor archivní správy a spisové
služby MV, 2020. ISBN 978-80-7616-068-2.

 

 

 

 

Publikováno: Středa 14.10.2020 08:05

Akce dokumentů